březen 2020

březen 2020

Z obsahu čísla:

Tip na výlet: Historické centrum Marienbergu:

součást světového dědictví UNESCO

Ausflugstipp: Die Altstadt Marienberg: Bestandteil des

UNESCO-Weltkulturerbes.......................................................4

Sport: Juniorskému mistrovství světa dominovaly

severské země

Sport: Junioren-Weltmeisterschaft haben Nordische

Länder dominiert......................................................................8

Sport: Vrtkavé počasí nakonec přálo Karlovu běhu

i Štítu Krušných hor

Sport: Das schlechte Wetter war dem Karlslauf und

auch dem “Štít Krušných hor” wohl gesonnen................9

Téma Luftu: Pověst o skále Käthelstein u Annabergu

Thema: Die Sage vom Käthelstein bei Annaberg............10

Historie: Jáchymov v 16. století (5. část)

Geschichte: Jáchymov im 16. Jahrhundert (5. Teil)........11

Historie: Kostel svatého Vavřince v Horní Blatné –

jeden kostel, dva vlastníci

Geschichte: Kirche des hl. Laurentius in Horní Blatná –

eine Kirche, zwei Eigentümer................................................14

Historie: Kaplička Wurstkapelle u Horní Blatné

Geschichte: Die Wurstkapelle bei Horní Blatná..............15

Hory a lidé: Johann Franz von Häßler

Gebirge und Leute: Johann Franz von Häßler................16

Rozhovor: Miroslav Holeček je i v osmdesáti nadále aktivní

Gespräch: Miroslav Holeček –

ein unermündlicher Achtziger...........................................18

Historie: Vyslyšení modliteb na přímluvu svaté

Matky na Mariánské

Geschichte: Erhörte Fürbitten zu der

Heiliger Mutter in Mariánská..............................................20

Historie: Pozorka, rozlohou nejmenší obec Nejdecka

Geschichte: Pozorka, die kleinste Orstschaft

rund um Nejdek........................................................................22

Sport: Ledoběžka – finské saně (1. část)

Sport: „Ledoběžka“ – finnische Schlitten (1. Teil)..........25

Sport: Mysteriózní kiwi, dřeváky, zelená,

ale hlavně – telemark!

Sport: Mysteriöse Kiwi, Holzschuhe, grün, aber

hauptsächlich – Telemark.....................................................28

Boží Dar: Karlův běh 2020

Boží Dar: Karlslauf 2020......................................................30

Zaručené počasí: Barevný sníh

Das Wetter: Bunter Schnee..................................................31

Recept měsíce: Sůl nad zlato

Rezept des Monats: Salz über Gold..................................32