O nás

Vydávání měsíčníku připravoval tříčlenný tým redaktorů od října 2011. Kamarády a přátele Krušných hor oslovil prosbou o spolupráci při formulaci cílů měsíčníku, při naplňování jeho obsahu a při organizaci distribuce včetně prodeje v regionu. Nabídku měsíčníku jsme připravili s výrazným barevným logem: „Krušnohorský LUFT / Herzgebirge“. Volbou loga odkazujeme na skutečnost, že Krušné hory mají českou i německou stranu a pro kulturní, resp. komunitní kontinuitu rozvoje regionu, je podstatná vzájemná spolupráce včetně informovanosti obyvatel na obou stranách Krušných hor. Uvědomujeme si tragickou poválečnou historii a chceme přispět k pochopení této stránky charakteru tohoto neprávem opomíjeného regionu. Slovo „Herzgebirge“ je přesmyčkou německého názvu Krušných hor Erzgebirge a německého slova srdce Herz, přemýšlivým čtenářům nabízíme význam loga měsíčníku překladem „Průvan v horách mého srdce“.

První „nultý“ výtisk měsíčníku jsme vydali v polovině prosince roku 2011 a distribuovali zdarma jako vánoční dárek. V tomto prvním výtisku jsme důvod vzniku nového měsíčníku formulovali jako „Krušnohorský manifest“.

MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD „časopis Luft“ vydává KRUŠNOHORSKÝ LUFT  o. p. s.
Sídlo: Komenského 299, 362 37 Horní Blatná
IČ: 29160154
Registrace:  MK ČR E 20467

Zakladatelé:

Jiří Kupilík
Petr Maglia
Michal Urban
Ulrich Möckel
Karel Picura

Správní rada:

Michal Urban
Eva Kupilíková
Pavel Andrš

Dozorčí rada:

Václav Kupilík
Lenka Löflerová
Eva Nduwimana

Redakční rada:

Jiří Kupilík, Lenka Löfflerová, Michal Urban, Pavel Andrš, Martin Liška, Eva Nduwimanna
Ulrich Möckel, Eva Kupilíková, Václav Kupilík, Petr Mikšíček, Hanuš Hron

Ředitel:

Jiří Kupilík