prosinec 2023

prosinec 2023

Z obsahu čísla:

Aktuality: Luftová rekapitulace
Aktualität: Luft – eine Rekapitulation ..................... 3
Aktuality: Apartmány Bratrství
Aktualität: Appartements „Bratrství“ ..................... 4
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region ........................ 8
Historie: Vzácné návštěvy v Jáchymově
Geschichte: Seltene Besucher in St. Joachimsthal .. 9
Aktuality: Evangelický kostel v Horní Blatné
v novém kabátě
Aktualität: Evangelische Kirche in der Bergstadt
Platten im neuen Gewand ........................................ 10
Historie: Od založení ostrovské porcelánky PULS
uplynulo 150 let
Geschichte: Seit der Gründung des
Schlackenwerther Porzellanwerkes PULS sind
bereits 150 Jahre vergangen .................................. 11
Historie: Místo vzpomínání v Horní Blatné
Geschichte: Ort des Gedenkens in der Bergstadt
Platten ....................................................................... 13
Historie: Kamenný pitaval saského Krušnohoří
(5. díl):
Geschichte: Das steinerne Pitaval des sächsischen
Erzgebirges (5. Teil) .................................................. 14
Historie: Vzpomínka Nejdečana Franze Achtnera
na čas Vánoc
Geschichte: Erinnerung des Franz Achtner aus
Neudek an die Weihnachtszeit .................................. 16
Aktuality: Český překlad Místopisu městysu
Kovářská z roku 1923
Aktualität: Übersetzung der Ortskunde der
Marktgemeinde Schmiedeberg aus dem Jahr 1923
ins Tschechische ......................................................18
Ze společnosti a kultury: Kostelní hodiny
v Abertamech už zase jdou
Kultur und Gesellschaft: Aberthamer Kirchturmuhr
geht wieder................................................................ 20
Ze společnosti a kultury: Steinbach u Vejprt ožil historií
Kultur und Gesellschaft: Steinbach bei Weipert wurde
mit Geschichte lebendig ........................................... 21
Historie: Povolání ze starých časů: kolář
Geschichte: Beruf aus früherer Zeit: Der Stellmacher...22
Aktuality: V Krušnohoří chodí zvláštní Mikuláš
Aktualität: Im Erzgebirge geht ein seltsamer St.
Nikolaus umher......................................................... 23
Z naší přírody: Památné a významné stromy
centrálních a západních Krušných hor (15. díl)
Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende Bäume
des zentralen und westlichen Erzgebirges (15. Teil) ...... 25
Boží Dar: Jaké byly Ježíškovy vánoční trhy
Boží Dar: Wie war der Chritskindlmarkt................. 28
Historie: Hříšní lidé okresu nejdeckého
Geschichte: Die Sünder des Landkreises Neudek ... 29
Historie: Z Lehmannovy kroniky (25. část): závěr
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik
(25. Teil): Epilog ....................................................... 30
Zaručené počasí: Zima na krku
Das Wetter: Der Winter kommt ................................ 31
Recept měsíce: Krušnohorská vánoční kuchyně
Rezept des Monats: Erzgebirgische Weihnachtsküche ..32