prosinec 2019

prosinec 2019

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury: První advent v Perninku,

adventní čas v Abertamech

Kultur und Gesellschaft: Der erste Advent in

Pernink, Adventszeit in Abertamy.................................4

Tip na výlet: Historické centrum města Schneeberg

– součást památky světového dědictví UNESCO

Ausfl ugstipp: Die historische Altstadt Schneeberg

als Bestandteil des Weltkulturerbes Montanregion

Erzgebirge/Krušnohoří..................................................6

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a

sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und

Sportveranstaltungen in der Region............................8

Aktuality: Den řemesel ve Schwarzenbergu

Aktualität: Tag des Handwerks in

Schwarzenberg................................................................9

Téma: Jáchymovské pověsti aneb dějiny bájné

Thema: Die Sagen aus Jáchymov, oder die

mythische Geschichte...................................................10

Ze společnosti a kultury: Přísečnice žije

Kultur und Gesellschaft: Preßnitz lebt......................11

Z naší přírody: Vznikne u Potůčků velkolom na živec?

Aus unserer Natur: Entsteht bei Potůčky ein großer

Feldspatsteinbruch?.....................................................12

Sport: Zimní olympiáda dětí a mládeže v Krušných

horách

Sport: Kinder- und Jugend-Winterolympiade im

Erzgebirge......................................................................16

Ze společnosti a kultury: Marcebila znovu ožívá

Kultur und Gesellschaft: Marcebila erwacht wieder

zum Leben.......................................................................18

Historie: Abertamské hotely a hospody

Geschichte: Hotels und Gasthäuser in Abertamy....20

Aktuality: Lyžařské trasy: Nová rolba a aktuální

informace z magistrály

Aktualität: Skiloipen: Neue Schneekatze und aktuelle

Informationen von der Skimagistrale........................24

Historie: Trať na Hraničnou byla první

Geschichte: Die Strecke nach Hraničná war die

allererste........................................................................25

Ze společnosti a kultury: Osmdesátiny Anity

Dondererové

Kultur und Gesellschaft: Anita Donderer 80...........28

Boží Dar: Vánoční pošta razítkuje do 23. prosince

Boží Dar: Die Weihnachtspost stempelt bis zum 23.

Dezember.......................................................................30

Zaručené počasí: Jak bylo a jak bude

Das Wetter: Wie das Wetter war und wie es wird....31

Recept měsíce: O pečení vánoční štóly

Rezept des Monats: Vom Backen des

Weihnachtsstollen.........................................................32