prosinec 2018

prosinec 2018

Z obsahu čísla:

Téma: Tajná zpráva o Marcebile – děti Marcebily
Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla – Kinder
von Marzebilla .......................................................... 4
Aktuality: Horám zdar
Aktualität: Berge hoch! .............................................. 7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region ......................... 8
Aktuality: Závody psích spřežení: Evropa objevila
Abertamy
Aktualität: Hundeschlittenwettkampf: Europa hat
Abertamy entdeckt .................................................... 9
Tip na výlet: Krušnohorská modelová železnice
Ausfl ugstipp: Modellbahnland Erzgebirge ............... 10
Hory a lidé: Adolf Herrmann – poslední
krušnohorský postilion
Gebirge und Leute: Adolf Herrmann – letzter Postillion
des Erzgebirges .......................................................... 12
Sport: Krušnohorské lyžařské trasy v zimní sezoně
2018/2019
Sport: Erzgebirgische Skistrecken in der
Wintersaison 2018/2019 ............................................. 14
Sport: Dvacet let od expedice Krušnohorců
na himálajský Tarke Kang
Sport:Vor zwanzig Jahren haben Erzgebirger
den Tarke Kang im Himalaya erobert ..................... 15
Ze společnosti a kultury: Evropští historici
navštívili Ostrov
Kultur und Gesellschaft: Europäische Historiker
haben Ostrov besucht ................................................ 17
Rozhovor: S biskupem plzeňské diecéze Tomášem
Holubem
Gespräch: Mit dem Bischof der Diözese Plzeň Tomáš
Holub .......................................................................... 18
Z naší přírody: Rudenský vodní příkop – nenápadná
perla krušnohorské krajiny (2. část)
Aus unserer Natur: Wasserkunstgraben in Rudné –
unauffällige Perle der Erzgebirgslandschaft (2. Teil)
..................................................................................... 20
Z naší přírody: Rudní bohatství Krušných hor –
železo (1. část)
Aus unserer Natur: Der Erzreichtum des Erzgebirges
– Eisen (1. Teil) ........................................................... 22
Když se řekne: Hřivna
Wenn man sagt: Die Mark ........................................ 24
Sport: Nejdek Orienteering a rok 2018
Sport: Nejdek Orienteering und das Jahr 2018 ....... 25
Historie: Demografi e západního Krušnohoří mezi
dvěma světovými válkami (2. část)
Geschichte: Demographische Situation im
Westerzgebirge zwischen den Weltkriegen (2. Teil) . 29
Boží Dar: Ježíškovy vánoční trhy
Boží Dar: Christkindlesmarkt ................................... 31
Recept měsíce: Neinerlaa – o jídlu a pití devíti chodů
Rezept des Monats: Neinerlaa – über das Essen und
Trinken der neun Gänge ........................................... 32
Jáchymov: Stezka duchů na Šlikovce
Jáchymov: Der Geisterpfad am Šlikovka ................ 33