říjen 2018

říjen 2018

Z obsahu čísla:

Téma: Tajná zpráva o Marcebile
– Novinářka na stopě zlým mlhám
Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla
– Journalistin auf der Spur des bösen Nebels ..........4
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur
- und Sportveranstaltungen in der Region ...............8
Historie: Nejdecko a vznik Československa v roce 1918
Geschichte: Nejdek und Umgebung in der Zeit
der Gründung der Tschechoslowakei im Jahr 1918 ....10
Historie: Jáchymov před sto lety v roce 1918
Geschichte: Jáchymov vor hundert Jahre im Jahr 1918
..................................................................................13
Historie: Osmdesát let od Mnichovské dohody
Geschichte: 80 Jahre nach dem Münchner
Abkommen ................................................................15
Ze společnosti a kultury:
Svatováclavské setkání na Ryžovně
Kultur und Gesellschaft: Sankt-Wenzel-Treffen
in Ryžovna ................................................................17
Sport: Podzimní krosová sezona je v plném proudu
Sport: Die herbstliche Cross-Saison ist voll im Gange ..18
Aktuality: Start do nového školního roku v Perninku
Aktualität: Beginn des neuen Schuljahres in Pernink ..20
Sport: Hroznatův běh opět pomáhal
Sport: Hroznata Lauf hat wieder geholfen ..............22
Aktuality: Výstava fotografi í na Staré poště na Rolavě
Aktualität: Fotoausstellung in der Alten Post in Rolava .23
Z naší přírody: Konference nestátních
lesníků Karlovarského kraje
Aus unserer Natur: Tagung der nichtstaatlichen
Förster des Bezirkes Karlovy Vary ..........................27
Sport: Volejbalový turnaj
Hřebečná Cup již posedmnácté
Sport: Volleyballturnier Hřebečná Cup schon zum
siebzehnten Mal .......................................................28
Jáchymov: Jáchymovský podzim
Jáchymov: Herbst in Jáchymov ...............................29
Boží Dar: Nahoru na horu Klínovec
Boží Dar: Nach oben auf den Berg Klínovec ...........30
Recept měsíce: Pečené brambory
Rezept des Monats: Kartoffeltäschchen ...................31
Vážně nevážně: Jedenáctá hornoblatenská oslava vína
Ernsthaft unernsthaft: 11. Weinfest in Horní Blatná ....32