červen 2018

Celé číslo ke stažení ikona 12.17MB

červen 2018

Z obsahu čísla:

Téma: Tajná zpráva o Marcebile –
Kalné ráno pod Červenou jámou
Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla
– Düsterer Morgen unter der Roter Grube ...............4
Hory a lidé: Josef Langmüller z Ostrova se dožil 100 let
Gebirge und Leute: Josef Langmüller aus Ostrov hat
seinen 100. Geburtstag gefeiert .................................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region ..........................8
Ze společnosti a kultury: Nová premiéra
perninského divadla Kopec
Kultur und Gesellschaft: Neue Premiere
des Theaters Kopec aus Pernink ................................9
Aktuality: 69. sudetoněmecké dni v Augsburgu
Aktualität: 69. Sudetendeutsche Tag in Augsburg ........ 10
Ze společnosti a kultury: Oslava Dne matek v Kraslicích
Kultur und Gesellschaft: Muttertagsfeier
in Kraslice ................................................................12
Sport: Čtvrté setkání cyklistů na Karlově stezce
Sport: 4. Karlsroutenfest auf der Karlsroute ...........14
Sport: Krušnohorská padesátka
Sport: Die Erzgebirgische „Fünfzig“ ......................15
Rozhovor: S ředitelkou hospice
v Nejdku Olgou Pištejovou
Gespräch: Mit der Direktorin des Hospiz
in Nejdek Olga Pištejová .........................................16
Historie: Nejdecká nemocnice
Geschichte: Das Krankenhaus in Nejdek ................18
Tip na výlet: Vysoká Pec – Rudné
Ausfl ugstipp: Vysoká Pec – Rudné ...........................21
Historie: Klínovec – hotel na nejvyšším
vrcholu Krušných hor
Geschichte: Klínovec – das Hotel auf dem
höchsten Gipfel des Erzgebirges ..............................24
Abertamské noviny: Abertamské pouťové dny
Aberthamer Zeitung: Das Kirchweihfest
in Abertamy ..............................................................26
Sport: Výběh z Merklína na Plešivec
Sport: Lauf von Merklín auf den Plešivec ................27
Hory a lidé: Jaroslav Pacák,
první poválečný ředitel jáchymovských dolů
Gebirge und Leute: Jaroslav Pacák,
der erste Nachkriegsdirektor der Gruben
in Jáchymov .............................................................28
Recept měsíce: Vařený chřest s holandskou omáčkou
Rezept des Monats: Gekochter Spargel
mit holländischer Soße .............................................30
Boží Dar: Vběhněte do letní sezony
Boží Dar: Laufen Sie in
die Sommersaison hinein .........................................31
Vážně nevážně: Revitalizace české státní hymny
Ernsthaft unernsthaft: Revitalisierung
der tschechischen Nationalhymne ............................32