leden 2018

Celé číslo ke stažení ikona 7.12MB

leden 2018

Z obsahu čísla:

Tip na výlet: Praktický průvodce běžkaře
po centrálním Krušnohoří
Ausfl ugstipp: Praktischer Führer des Langläufers
im zentralen Erzgebirge .............................................4
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kulturund
Sportveranstaltungen in der Region ...................8
Ze společnosti a kultury: Divadlo Kopec lidi baví
Kultur und Gesellschaft: Das Theater Kopec
unterhält die Menschen ..............................................9
Historie: Zimní cestou necestou
Geschichte: Die winterlichen Wege und Unwege ....10
Ze společnosti a kultury: Připomenutí 530. výročí
narození Štěpána Šlika
Kultur und Gesellschaft: 530. Jahrestag
der Geburt von Stephan Schlick ............................... 11
Hory a lidé: MUDr. František Žďárský
a jeho role v rozvoji léčby radiem v Jáchymově
Gebirge und Leute: Dr. František Žďárský
und seine Rolle bei der Entwicklung der Radiumkur
in Jáchymov .............................................................12
Aktuality: Zdraví z Krušných hor –
radonová kúra v Jáchymově
Aktualität: Gesundheit aus dem Erzgebirge –
Radonkur in Jáchymov .............................................14
Historie: Hostinec Zum Heinrichstein
Geschichte: Das Gasthaus zum Heinrichstein .........14
Rozhovor: S běžcem na lyžích Michalem Novákem
Gespräch: Mit dem Langläufer Michal Novák ........16
Historie: Vodovod v Hroznětíně
Geschichte: Die Wasserleitung in Hroznětín ...........19
Aktuality: Krušné hory jsou blíže zápisu
na Seznam světového dědictví UNESCO
Aktualität: Erzgebirge ist wieder näher
am UNESCO Welterbe .............................................19
Historie: Tři novoroční řády krále Ferdinanda
Geschichte: Drei Neujahrsordnungen
des Königs Ferdinand ..............................................20
Historie: Vývoj Abertam na základě údajů
ze starých matrik – 2. část
Geschichte: Die Entwicklung der Stadt Abertamy
aufgrund alter Matriken – 2. Teil .............................22
Aktuality: Nová publikace o báňské historii Abertam
Aktualität: Neue Publikation über
die Bergbaugeschichte der Stadt Abertamy .............24
Historie: Jak se dostal porcelán
do Evropy a horního Poohří
Geschichte: Wie kam das Porzellan nach Europa
und in das Egerland .................................................26
Hory a lidé: Kdo byl Abraham Gottlob Werner
Gebirge und Leute: Wer war Abraham
Gottlob Werner ......................................................... 30
Recept měsíce: Zvěřinová paštika
Rezept des Monats: Die Wildleberwurst .................. 32