září 2017

Celé číslo ke stažení ikona 6.33MB

září 2017

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury: Za Milanem Michálkem
Kultur und Gesellschaft: Zu Milan Michálek ............4
Aktuality: Blízké setkání se španělským mastinem
Aktualität: Die nahe Begegnung mit dem
spanischen Mastin ......................................................4
Ze společnosti a kultury: Další díl autorského čtení
Kultur und Gesellschaft: Der nächste Teil
der Autorlesung ..........................................................5
Ze společnosti a kultury: Hasiči v Pozorce slavili
Kultur und Gesellschaft: Die Freiwillige Feuerwehr
in Pozorka hat gefeiert ...............................................5
Historie: Bývalý politický okres Nejdek –
jeden okres a dvě nářečí
Geschichte: Der ehemalige politische
Bezirk Nejdek – ein Bezirk und zwei Dialekte ...........6
Aktuality: Mezinárodní historické sympozium
v Ostrově
Aktualität: Das internationale historische
Symposium in Ostrov .................................................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur–
und Sportveranstaltungen in der Region ...................8
Ze společnosti a kultury: Tajemství perninské mýtiny
Kultur und Gesellschaft: Das Geheimnis
des Bärringer Waldlichtung .......................................9
Historie: Přísečnická hudební škola
Geschichte: Die Musikschule in Přísečnice .............10
Historie: Požární řád v Perninku
Geschichte: Feuewehrorndung in Pernink .............. 11
Tip na výlet: Okruh kolem přehrady Carlsfeld
Ausfl ugstipp: Eine Runde um
die Talsperre Carlsfeld .............................................12
Sport: Krušnohorci na nejvyšší hoře světa
Sport: Die Erzgebirger auf
dem höchsten Berg der Welt .....................................16
Sport: West Cup Nejdek 2017
Sport: West Cup Nejdek 2017 ..................................17
Sport: Volejbalový turnaj Hřebečná Cup již pošestnácté
Sport: Das Volleyballturnier Hřebečná Cup schon
zum sechzehnten Mal ...............................................18
Sport: Devátý ročník Běhu na vlak v Perninku
Sport: Der neunte Jahrtag des Laufes zum
Zug in Pernink ..........................................................20
Ze společnosti a kultury: Oslavy 115 let rozhledny Pajndl
Kultur und Gesellschaft: Der Aussichtsturm Peindl
hat sein 115-jähriges Jubiläum gefeiert ...................20
Historie: Odeř – jedna z nejstarších obcí v Krušnohoří
Geschichte: Odeř – eine der ältesten Gemeinden
im Erzgebirge ...........................................................22
Tip na výlet: Krušnohorská hřebenovka
Horní Blatná – Aschberg
Ausfl ugstipp: Erzgebirgskammtour
Horní Blatná – Aschberg .........................................24
Ze společnosti a kultury: Letošní přebuzská pouť
Kultur und Gesellschaft: Diesjähriges Frühbußer
Kirchweihfest ...........................................................28
Recept měsíce: Červená řepa – přírodní lék
Rezept des Monats: Die Rote Rübe –
ein Naturmedikament ...............................................30
Zaručené počasí: Sbohem prázdniny, sbohem léto
Das Wetter: Adieu Ferien, adieu Sommer ................31
Vážně nevážně: Krušnohorské vinobraní 2017
Ernsthaft unernsthaft: Erzgebirgisches
Weinfest 2017 ...........................................................32