luft srpen 2017

Celé číslo ke stažení ikona 6.75MB

luft srpen 2017

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury: 485 let Horní Blatné
Kultur und Gesellschaft: 485 Jahre
der Stadt Horní Blatná ...............................................3
Historie: Kolik let je vlastně Horní Blatné?
Geschichte: Wie alt ist eigentlich
die Stadt Horní Blatná? .............................................4
Tip na výlet: Okruh kolem přehrady Muldenberg
Ausfl ugstipp: Rundwanderweg um
die Talsperre Muldenberg ..........................................5
Aktuality: Zaniklé výletní hostince v Krušných horách
Aktualität: Verschwundene Ausfl ugs-Gaststätten
im Erzgebirge .............................................................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur–
und Sportveranstaltungen in der Region ...................8
Ze společnosti a kultury: Měděnecké krušení
Kultur und Gesellschaft: Bergfest in Měděnec ..........9
Historie: Flájský plavební kanál
Geschichte: Der Floßgraben Fláje ..........................10
Aktuality: Požár v Horní Blatné
Aktualität: Brand in Horní Blatná ...........................12
Aktuality: Běh Josefa Prenniga v Jáchymově
Aktualität: Lauf des Josef Prennig in Jáchymov ......13
Historie: Elektřina a elektrifi kace
Geschichte: Elektrizität und Elektrifi zierung ...........14
Rozhovor: S Petrem Zachardou o ovcích, vlcích a psech
Gespräch: Mit Petr Zacharda, über die Schafe,
Wölfe und Hunde ......................................................16
Ze společnosti a kultury:
Stíny nad Krušnými horami – soubor krátkých povídek
Kultur und Gesellschaft: Schatten über
dem Erzgebirge – Krimi-Kurzgeschichten ...............18
Tip na výlet: Montánní výšlap okolím Horní Blatné
Ausfl ugstipp: Montanwanderung in
der Umgebung der Stadt Horní Blatná ....................20
Historie: Nerealizované železniční tratě
Geschichte: Unrealisiererte Eisenbahnstrecken ......24
Sport: Radon Tri Pec 2017
Sport: Radon Tri Pec 2017 ......................................25
Historie: Muzikanti z Přísečnice byli
fenoménem své doby
Geschichte: Die Musiker aus Preßnitz waren
ein Phänomen ihrer Zeiten .......................................26
Ze společnosti a kultury: Country sešlost Vysoká Pec
Kultur und Gesellschaft:
Countrytreffen Vysoká Pec .......................................28
Historie: Velké požáry na Přebuzi
Geschichte: Brände in Frühbuß ...............................29
Recept měsíce: Borůvkové knedlíky
Rezept des Monats: Blaubeerknödel ........................31
Boží Dar: Novinky na Ježíškově cestě
Boží Dar: Neuigkeiten auf dem Christkindweg .......32