únor 2017

Celé číslo ke stažení ikona 7.07MB

únor 2017

Z obsahu čísla:

Aktuality: Tříkrálová sbírka poprvé v Perninku
Aktualität: Dreikönigswohltätigkeitssammlung
erstmalig in Pernink ...................................................4
Historie: Třicetiletá válka v Krušných horách – 1. část
Geschichte:Der Dreißigjährige Krieg
im Erzgebirge – Teil 1 ................................................5
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur-
und Sportveranstaltungen in der Region ...................8
Ze společnosti a kultury: Premiéra perninského
divadelního souboru Kopec
Kultur und Gesellschaft: Die Premiere
der Bärringer Theatergruppe Kopec .........................9
Historie: Muzikanti z Ryžovny
Geschichte: Die Seifner Musiker ...............................9
Rozhovor: Gottfried Zehrmann – muž,
jenž spojil svůj život s horskou službou
Gespräch: Gottfried Zehrmann – ein Mann,
welcher sein Leben mit der Bergwacht
verbunden hat ...........................................................12
Sport: Vývoj vybavení pro běh na lyžích – 1. část
Sport: Die Entwicklung
der Langlauf Ausrüstung – Teil 1 .............................14
Sport: „Pomoc, smekám, drhnu, nejede mi to…!“
Sport: „Hilfe, ich rutsche, schleife,
es fährt nicht !“ ........................................................16
Aktuality: Lithné hory
aneb vrátí se do Krušných hor těžba?
Aktualität: Lithium Berge, kehrt in das
Erzgebirge die Bergbau wieder?..............................18
Když se řekne: Cínovec
Wenn man sagt: Zinnwald/Zinnstein ........................22
Téma: Železnice v Krušných horách – 1. část
Thema: Die Eisenbahn im Erzgebirge – Teil 1 ........23
Sport: Krušné hory hostily tradiční
lyžařské klání lesníků
Sport: Traditionslanglauf der Förster im Erzgebirge ...27
Sport: Závody Krušnohorského pohárku
Sport: Der Wettkampf um den „Erzgebirgspokal“ ..28
Sport: Přejezd Krušných hor – 48. ročník
Sport: Übergang des Erzgebirges –
der 48. Jahrgang ......................................................29
Boží Dar: Princezny na lyžích – Dámská jízda 2017
Boží Dar: Die Prinzessinen auf den Skiern –
die Damenfahrt 2017 ...............................................30
Zaručené počasí: Letošní zima
se zatím míjí s prognózami
Das Wetter: Diesjähriger Winter verfehlt
inzwischen die Prognosen ........................................31
Recept měsíce: Bramborová polévka
s houbami a bramborové knedlíčky s cibulkou
Rezept des Monats: Kartoffelsuppe mit Pilzen
und Kartoffelknödel mit Zwiebeln ............................32