Červen 2016

Celé číslo ke stažení ikona 7.43MB

Červen 2016

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury:

Flaschnerova kaple se opět otevřela veřejnosti

Kultur und Gesellschaft: Flaschnerkapelle

öffnete sich wieder für die Öffentlichkeit..........................4

Tip na výlet: Po stopách zaniklých

bublavských hostinců

Ausfl ugstipp: Auf den Spuren der verschwundenen

Gaststätten in Bublava ......................................................5

Ze společnosti a kultury:

Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und

Sportveranstaltungen in der Region .................................8

Aktuality: Oslavy výročí Antona Günthera na Božím Daru

Aktualität: In Boží Dar hat man den Jahrestag

von Anton Günther gefeiert ...............................................9

Aktuality: Zajímavé uctění památky Antona Günthera

Aktualität: Eine ganz besondere Ehrung

für Anton Günther ............................................................10

Hory a lidé: Příběh ze Stráně – osady Potůčků

Gebirge und Leute: Die Geschichte aus Stráň – einer

Siedlung von Potůčky .......................................................11

Rozhovor: S jáchymovským starostou

Bronislavem Grulichem

Gespräch: Mit dem Bronislav Grulich,

Bürgermeister von Jáchymov..........................................12 

Aktuality: Jáchymovské peklo 2016

Aktualität: Joachimsthaler Hölle 2016 ..........................15

Sport: Horský výběh Merklín – Plešivec

Sport: Der Berglauf Merklín – Plešivec .........................16

Hory a lidé: Okrsek Telnice horské služby

Gebirge und Leute: Der Bergwachtbezirk Telnice ........17

Aktuality: Osobní ohlédnutí

za 67. sudetoněmeckými dny

Aktualität: Persönlicher Rückblick

auf den 67. Sudetendeutschen Tag ..................................18

Ze společnosti a kultury:

Společný česko-německý hudební pořad

Kultur und Gesellschaft: Gemeinsames tschechisch

- deutsches Musikprogramm ...........................................19

Aktuality: Perninský medvěd se probouzí

Aktualität: Der Bär von Pernink wacht auf ...................20

Ze společnosti a kultury: Vydařené setkání

bývalých a současných obyvatel Perninku

Kultur und Gesellschaft: Das gelungene

Treffen der ehemaligen und heutigen

Bewohner von Pernink ....................................................21

Hory a lidé: Báseň o Krušných horách

Gebirge und Leute: Das Gedicht vom Erzgebirge ........22

Sport: Běh o 106 v Jáchymově

Sport: Der Lauf in Jáchymov ..........................................24

Když se řekne: Stoupa

Wenn man sagt: Das Pochwerk ......................................25

Historie: Stručné dějiny abertamské farnosti

Geschichte: Die kurze

Geschichte der Pfarrei Abertamy ...................................26

Abertamské noviny: Při pouti padl rekord v pití piva

Aberthamer Zeitung: Bei dem Fest ist der Rekord

im Biertrinken gefallen ....................................................28

Boží Dar: Den dětí se skřítky a trpaslíky

Boží Dar: Der Kindertag mit den Kobolden

und Zwergen .....................................................................29

Recept měsíce:

Zvěřinový steak Karla IV. se zelím a hranolky

Rezept des Monats: Das Wildsteak von Karl IV.

mit Kraut und Pommes ....................................................30

Zaručené počasí: Léto, jaké budeš?

Das Wetter: Sommer, wie wirst du sein? ........................31

Vážně nevážně: Čerpací stanice v Perninku

Ernsthaft unernsthaft:

Die Tankstelle in Pernink ................................................32