Březen 2016

Celé číslo ke stažení ikona 6.82MB

Březen 2016

Z obsahu čísla:

Téma: Dávné krušnohorské svědectví z mořského dna
Thema: Ein altes Erzgebirgszeugnis
aus dem Meeresgrund ................................................4
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region ..........................9
Sport: 108 let spolku zimních sportů
Sport: 108 Jahre des Wintersportvereins .................10
Ze společnosti a kultury: Masopust v lázních Jáchymov
Kultur und Gesellschaft: Fasching im
Heilbad Jáchymov ....................................................12
Ze společnosti a kultury: Hroznětínský masopust –
viděn očima z Merklína
Kultur und Gesellschaft: Fasching in Hroznětín –
mit den Augen der Merklíner gesehen .....................13
Aktuality: Krušné horory
Aktualität: Horrorgeschichten
aus dem Erzgebirge ..................................................13
Když se řekne: Groš
Wenn man sagt: Groschen........................................14
Tip na výlet: Když se louky v Drebachu zbarví do fi alova
Ausfl ugstipp: Wenn sich in Drebach die Wiesen
violett färben ............................................................15
Historie: Z dějin města Schwarzenbergu
Geschichte: Aus der Geschichte
der Stadt Schwarzenberg .........................................16
Hory a lidé:
Zapomenutý abertamský rodák Josef Porkert
Gebirge und Leute: Das vergessene Landeskind
aus Abertamy Josef Porkert .....................................19
Z naší přírody:
Krušnohorské lesní hospodářství (3. část)
Aus unserer Natur: Forstwirtschaft im Erzgebirge
(3. Teil) .....................................................................20
Hory a lidé: Vzpomínka na Jana Petrlíka
Gebirge und Leute: Andenken an Jan Petrlík ..........23
Hory a lidé: Okrsek Pyšná horské služby
Gebirge und Leute: Der Bergwachtbezirk Pyšná ....25
Sport: Karlův běh 2016
Sport: Der Karlslauf 2016 .......................................26
Boží Dar: 25+1 KIWI Cup se blíží
Boží Dar: 25 + 1 Kiwi Cup nähert sich ...................27
Recept měsíce: Bramborové knedlíky – kluzky
Rezept des Monats: Kartoffelklöße ..........................28
Vážně nevážně: Jaro v zoo Pernink
Ernsthaft unernsthaft: Frühling im
Tierpark in Pernink ..................................................28