Prosinec 2015

Celé číslo ke stažení ikona 5.37MB

Prosinec 2015

Z obsahu čísla:

Téma: Krušnohorské tisícovky (2. část)

Thema: Tausender des Erzgebirges (2. Teil) ...................4

Sport: Novinky v krušnohorské stopě

Sport: Neuigkeiten in der weißen Spur im Erzgebirge ...6

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní

a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante

Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ............8

Ze společnosti a kultury:

Sousedské posezení s Petrem Mikšíčkem

Kultur und Gesellschaft: Nachbarliches

Beisammensein mit Petr Mikšíček ..................................9

Historie: Historické jádro města Schneeberg

Geschichte: Historischer Stadtkern von Schneeberg ....10

Ze společnosti a kultury: Fenomén Krušnohoří –

kouřící panáček

Kultur und Gesellschaft: Das Phänomen des

Erzgebirges – Räuchermannel ......................................12

Rozhovor: S vojenským kaplanem

Miloslavem Kloubkem z Nejdku

Gespräch: Mit dem Militärkaplan

Miloslav Kloubek aus Nejdek ........................................14

Aktuality: Nad pamětní deskou

Aktualität: Über eine Gedenktafel ................................16

Hory a lidé: Okrsek Pernink horské služby

Gebirge und Leute: Der Bergwachtbezirk Pernink.......16

Historie: Železárny Šindelová

Geschichte: Das Eisenwerk in Šindelová .....................18

Historie: Významné jáchymovské osobnosti

Geschichte: Die bedeutenden Persönlichkeiten

der Stadt Jáchymov ......................................................20

Historie: Smutné Vánoce 1945

Geschichte: Das traurige Weihnachten 1945 ...............23

Tip na výlet: Do srdce Evropy na vánoční trhy

Ausfl ugstipp: Ein Weihnachtsmarkt im

Herzen Europas .............................................................24

Historie: Oldřichov, kdysi naleziště cínu,

nyní rekreační oblast

Geschichte: Oldřchov, einst ein Zinnfundort,

heute ein Erholungsgebiet .............................................26

Ze společnosti a kultury: Začátek adventu v Jáchymově 

Kultur und Gesellschaft:

Adventsanfang in Jáchymov ..........................................29

Recept měsíce: Jahelník s jablky a povidly

Rezept des Monats: Der Hirsebrei mit Äpfeln

und Pfl aumenmus .........................................................30

Boží Dar: Ježíškova pošta 2015 

Boží Dar: Christkindpost 2015 .....................................31

Zaručené počasí: Dlouhodobé záznamy o vývoji

počasí na Fichtelbergu 

Das Wetter: Langfristige Aufzeichnungen der

Entwicklung des Wetters am Fichtelberg ......................32

Vážně nevážně: Krušnohorská vánoční pohádka

Ernsthaft unernsthaft: Weihnachtsmärchen

aus dem Erzgebirge .......................................................33