Říjen 2015

Celé číslo ke stažení ikona 5.57MB

Říjen 2015

Z obsahu čísla:

Duchovní sloupek:

Je strach z uprchlíků oprávněný?

Geistliches:

Ist die Angst vor Flüchtlingen berechtigt? 

Aktuality: Krušné hory

pod drobnohledem expertů ICOMOS

Aktualität: Das Erzgebirge

unter der Lupe von Experten des ICOMOS 

Aktuality: Čeští Němci se sešli v Praze

Aktualität: Die Deutschböhmen haben sich in 

Prag getroffen 

Ze společnosti a kultury:

Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur-und

Sportveranstaltungen in der Region 

Ze společnosti a kultury:

Skautská Mohyla Eliáš potřiadvacáté

Kultur und Gesellschaft:

Die Pfadfi nder haben sich zum dreiundzwanzigsten

Mal am Denkmal Eliáš getroffen 

Sport: Podzimní krosová sezona

v Krušných horách byla i letos bohatá

Sport: Die herbstliche Cross-Saison war auch in diesem

Jahr im Erzgebirge reich

Sport: Náročný terén u Eduardu prověřil orientační běžce

Sport: Anspruchsvolles Terrain bei Eduard hat die

Orientierungsläufer geprüft 

Aktuality: Co čeká nádraží v Kovářské?

Aktualität: Was erwartet den Bahnhof in Kovářská? 

Rozhovor: S manželi Koubovými, výtvarníky z Nejdku

Gespräch: Mit Ehepaar Kouba, die bildenden Künst-

ler aus Nejdek 

Historie: Jáchymov ve 20. století (1. část)

Geschichte: Jáchymov im 20. Jahrhundert (1. Teil) 

Z naší přírody: Národní přírodní rezervace

Rolavská vrchoviště

Aus unserer Natur: Nationales Naturschutzgebiet

Rolavská vrchoviště 

Historie: „Niťárna“ Vojkovice nad Ohří

Geschichte: Zwirnfabrik in Vojkovice nad Ohří 

Sport: Až na nejvyšší horu světa

Sport: Bis zu dem höchsten Berg der Welt 

Aktuality: Nové zázemí Štoly č. 1 v Jáchymově

Aktualität: Das neue Umfeld des Stollens

Nr. 1 in Jáchymov 

Historie: Lužec – jedna z nejmenších obcí Nejdecka

Geschichte: Lužec – eine der kleinsten Neudeker Gemeinden 24

Ze společnosti a kultury: Svatováclavské setkání na Ryžovně

Kultur und Gesellschaft:

St. Wenzeltreffen in Ryžovna 

Historie: Kostel sv. Václava ve Výsluní

Geschichte: Die Kirche

des Heiligen Wenzel in Výsluní 

Aktuality: Dny evropského dědictví na dole Jeroným

Aktualität: Tage des Europäischen Kulturerbe

in der Grube Jeroným 

Recept měsíce:

Houbová polévka s masovým vývarem

Rezept des Monats: Pilzesuppe mit Fleischbrühe 

Abertamské noviny: Abertamský kros oslavil dvacetiny

Aberthamer Zeitung: Aberthamer Cross hat sein

zwanzigstes Jubiläum gefeiert 

Boží Dar: Hon na ducha Prducha

Boží Dar: Jagd auf Geist Prduch 

Vážně nevážně: Vinobraní v Horní Blatné

Ernsthaft unernsthaft: Weinlese in Horní Blatná