Říjen 2014

Celé číslo ke stažení ikona 4.53MB

Říjen 2014

Z obsahu čísla:

Z obsahu / Aus dem Inhalt

Duchovní sloupek: Ryžovna – svatý Václav, cesta k dokonalosti
Geistliches: Ryžovna – Der Heilige Wenzel – der Weg zur Vollkommenheit (GG 40, S. 10)

Téma: Sudety v prvních měsících československého státu
Thema: Die Sudeten in den ersten Monaten des tschechischen Staates

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region

Ze společnosti a kultury: 100 let archeologie v Karlovarském kraji
Kultur und Gesellschaft: 100 Jahre Archäologie im Kreis Karlsbad

Ze společnosti a kultury: Country víkend na Srní
Kultur und Gesellschaft: Country Wochenende in Srní

Aktuality: Sedmdesáté výročí letecké bitvy nad Krušnohořím
Aktualität: Siebzigster Jahrestag der Luftschlacht über dem Erzgebirge

Aktuality: Horská služba oslavila 80 let od svého založení
Aktualität: Die Bergwacht feierte 80. Jahrestag ihrer Gründung

Aktuality: Krušnohorci na setkání hornických měst v Českém Krumlově
Aktualität: Die Erzgebirger beim Treffen der Bergstädte in Český Krumlov

Sport: Spartan race na Klínovci
Sport: Spartan Race am Keilberg


Aktuality: Slavnost u památníku štoly Bílá holubice
Aktualität: Feier am Schacht Bílá holubice (GG 40, S.6)

Historie: Luhy – zaniklá osada horníků a kameníků
Geschichte: Luhy – die verschwundene Ortschaft der Bergleute und Steinmetze

Aktuality: Koordinace zimní údržby lyžařských běžeckých tras
Aktualität: Koordinierung der Präparierung der Skiloipen

Z naší příody: Myslivost, jelení zvěř a můj pohled
Aus unserer Natur: Jagd und das Rotwild, meine Ansicht

Ze společnosti a kultury: Významný den kraslického souboru
Kultur und Gesellschaft: Ein bedeutender Tag des Vereins von Graslitz (GG 40/S. 2)

Hory a lidé: Lahusenové a Nejdek: vzestup a pád vlnařského impéria (1816–1933)
Gebirge und Leute: Die Lahausens und Neudek: Der Aufschwung und Untergang des Wollenimperiums


Z naší přírody: Vlaštovičník: jedovatá léčivka, nebo léčivá jedovatka?
Aus unserer Natur: Das Schöllkraut: Eine giftige Heilpflanze oder eine heilende Giftpflanze….27

Zaručené počasí: Z bláta do louže
Das Wetter: Vom Schlamm in die Pfütze

Vážně nevážně: Bajka o moči, pardon o moci
Ernsthaft unernsthaft: Eine Fabel über Urin, pardon über die Macht