listopad 2023

listopad 2023

Z obsahu čísla:

Aktuality: Vysvěcení nového Zvonu míru na Fichtelbergu
Aktualität: Neue Friedensglocke auf dem
Fichtelberg geweiht ........................................................3
Aktuality: Oslava vzniku Československa v Abertamech
Aktualität: Feierlichkeiten zum Gründungsjubiläum der
Tschechoslowakei in Abertham.........................................4
Historie: Neklidná hranice (dokončení)
Geschichte: Unruhige Grenze (Schluss)..................5
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region .......................8
Ze společnosti a kultury: Muzea severozápadního
Krušnohoří
Kultur und Gesellschaft: Museen im nordwestlichen
Erzgebirge ................................................................9
Ze společnosti a kultury: Kolik muzeí (ne)snesou
Krušné hory?
Kultur und Gesellschaft: Wie viele Museen kann das
Erzgebirge (nicht mehr) ertragen? ..........................11
Aktuality: Projekt ArchaeoTin: kdy začalo dobývání
cínu v Krušných horách?
Aktualität: Projekt ArchaeoTin: Wann begann die
Zinnförderung im Erzgebirge? ................................12
Aktuality: V Augsburgu pojmenovali ulici
po Herbertu Götzovi
Aktualität: Augsburg benennt eine Straße nach
Herbert Götz ............................................................13
Rozhovor: S bývalým horníkem uranových dolů
Františkem Soukupem
Interview: Mit František Soukup, einem ehemaligen
Bergmann im Uranbergwerk ...................................14
Historie: Kamenný pitaval saského Krušnohoří
(4. díl): Beutha
Geschichte: Das steinerne Pitaval des sächsischen
Erzgebirges (4. Teil): Beutha ...................................16
Z naší přírody: Památné a významné stromy
centrálních a západních Krušných hor (14. díl)
Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende
Bäume des zentralen und westlichen Erzgebirges
(14. Teil) ...................................................................18
Historie: Zapomenutý financ Josef Stránský z Rolavy
Geschichte: Der vergessene Finanzwächter Josef
Stránský aus Sauersack ...........................................20
Tip na výlet: Bistro „Na Celnici“
Ausflugstipp: Imbiss „Beim Zoll“ ...........................20
Historie: Vzpomínka Nejdečana Franze Achtnera
na dlouhé večery
Geschichte: Erinnerung des Franz Achtner aus
Neudek an die langen Abende .................................22
Boží Dar: Ježíškova vánoční pošta potřicáté
Boží Dar: Christkindels Weihnachtspost zum
dreißigsten Mal ........................................................25
Historie: Z Lehmannovy kroniky (24. část): Střípky
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik
(24. Teil): Dies und jenes .........................................26
Vážně nevážně: Zlý sen?
Ernsthaft unernsthaft: Ein böser Traum? ...............27
Recept měsíce: Opečené maso na zelenině s houbami
Rezept des Monats: Geröstetes Fleisch auf Gemüse
mit Pilzen .................................................................28