říjen 2023

říjen 2023

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury: Na Ryžovně proběhl první
ročník Dne zaniklých obcí
Kultur und Gesellschaft: In Ryžovna / Seifen fand
der erste Jahrgang des Tags der verschwundenen
Dörfer statt ..............................................................3
Ze společnosti a kultury: Den za obnovu lesa
Kultur und Gesellschaft: Der Tag zur
Walderneuerung ......................................................4
Historie: Neklidná hranice (2. díl)
Geschichte: Unruhige Grenze (2. Teil) ....................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region .......................8
Ze společnosti a kultury: Historické symposium
v Ostrově opět zaujalo veřejnost
Kultur und Gesellschaft: Das historische Symposium
in Ostrov erweckte wieder das Interesse der
Öffentlichkeit ...........................................................9
Aktuality: Deset let od znovuzrození rozhledny
na Klínovci
Aktualität: Zehn Jahre seit der Wiedergeburt des
Aussichtsturms auf dem Keilberg ............................10
Sport: Mistrovství ČR psích spřežení off snow
Sport: Tschechische Off-Snow-
Muschingmeisterschaft............................................11
Aktuality: Přeshraniční komentovaná procházka s párou
Aktualität: Grenzüberschreitende geführte
Wanderung mit Dampf ............................................11
Historie: „Raplova chata“ na Ryžovně
Geschichte: Das „Rapl-Haus“ in Ryžovna .............12
Historie: Vzpomínka Franze Achtnera na výlet
na Pajndl
Geschichte: Erinnerung des Franz Achtner an den
Ausflug auf den Peindlberg .....................................14
Sport: Abertamský kros ve znamení výročí
Sport: Aberthamer Cross im Zeichen des Jubiläums
16
Z naší přírody: Památné a významné stromy
centrálních a západních Krušných hor (13. díl)
Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende
Bäume des zentralen und westlichen Erzgebirges
(13. Teil)....................................................................17
Historie: Plavení dřeva
Geschichte: Die Flößer ...........................................20
Historie: Využití vodní síly v Hroznětíně (dokončení)
Geschichte: Nutzung der Wasserkraft in Lichtenstadt
(Schluss) ...................................................................22
Historie: Osud sochy svatého Prokopa z Jáchymova
Geschichte: Schicksal der Statue des hl. Prokop in
Jáchymov .................................................................24
Historie: Kamenný pitaval saského Krušnohoří (3. díl):
Blauenthal
Geschichte: Das steinerne Pitaval des sächsischen
Erzgebirges (3. Teil): Blauenthal.............................25
Boží Dar: Oslavy 150. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Boží Dar
Boží Dar: Feierlichkeiten anlässlich des
150. Gründungsjubiläums der freiwilligen
Feuerwehr in Boží Dar ............................................26
Zaručené počasí: Prožíváme jeden z nejpříjemnějších
podzimů posledních let
Das Wetter: Wir erleben gerade einen der
angenehmsten Herbste der letzten Jahre ................27
Recept měsíce: Babiččiny placky s marmeládou
a ořechy
Rezept des Monats: Omas Fladen mit Marmelade
und Nüssen ...............................................................28