září 2023

září 2023

Z obsahu čísla:

Tip na výlet: Druhá etapa Stezky Českem –
od Klínovce až k Labi
Ausflugstipp: Zweite Etappe des Pfades durch
Tschechien – vom Keilberg bis zur Elbe .................3
Historie: Neklidná hranice
Geschichte: Unruhige Grenze .................................5
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region .......................8
Ze společnosti a kultury: Pozvánka na mezinárodní
historické symposium v Ostrově
Kultur und Gesellschaft: Einladung zum
internationalen historischen Symposium in Ostrov ...9
Tip na výlet: Z Potůčků do Stráně a Pily a zpět
Ausflugstipp: Aus Potůčky nach Stráň und Pila und
zurück.......................................................................10
Historie: Vzpomínka Franze Achtnera na nejdecké
jarmarky
Geschichte: Erinnerung des Franz Achtner an die
Jahrmärkte in Nejdek ..............................................13
Sport: Krušnohorská osmitisícovka
Sport: Erzgebirgischer Achttausender ....................15
Historie: Využití vodní síly v Hroznětíně (2. díl)
Geschichte: Nutzung der Wasserkraft in Lichtenstadt
(2. Teil) .....................................................................16
Historie: Kamenný pitaval saského Krušnohoří (2. díl)
Geschichte: Das steinerne Pitaval des sächsischen
Erzgebirges (2. Teil) .................................................18
Sport: Když volejbal, tak Hřebečná cup
Sport: Wenn Volleyball, dann Hřebečná Cup .........19
Z naší přírody: Památné a významné stromy
centrálních a západních Krušných hor (12. díl)
Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende
Bäume des zentralen und westlichen Erzgebirges (12.
Teil) ..........................................................................20
Historie: Z Lehmannovy kroniky (23. díl):
Odlesňování
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik (22.
Teil): Abholzung .......................................................22
Historie: Soudy v Krušných horách (3. část): Nejdek
Geschichte: Gerichte im Erzgebirge (3. Teil):
Nejdek ......................................................................23
Ze společnosti a kultury: Třetí Kraslický filmVLáček
ve znamení deště
Kultur und Gesellschaft: Das dritte Festival
filmVLáček in Kraslice im Zeichen des Regens ......24
Historie: Rußbrenner – výrobce sazí
Geschichte: Die Rußbrenner – Rußhersteller .........26
Boží Dar: Anton Günther Liedersingen
Boží Dar: Anton Günther Liedersingen ..................27
Aktuality: Setkání u příležitosti 55. výročí srpnové
okupace 1968
Aktualität: Treffen anlässlich des 55. Jahrestages der
Besetzung im August 1968 .......................................28
Recept měsíce: Borůvkový kynutý knedlík
s borůvkovým žahourem
Rezept des Monats: Schwarzbeerknödel mit
Schwarzbeersoße .....................................................28