srpen 2023

srpen 2023

Z obsahu čísla:

Tip na výlet: První etapa Stezky Českem – ze západu
na východ Krušnými horami
Ausfl ugstipp: Erste Etappe des Pfades durch
Tschechien – von West nach Ost übers Erzgebirge . 3
Historie: Využití vodní síly v Hroznětíně (1. díl)
Geschichte: Nutzung der Wasserkraft in Lichtenstadt
(1. Teil) .....................................................................4
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region ............................8
Aktuality: První Veterán Rallye Nová Role – Merklín
Aktuell: Erste Oldtimer-Rallye Neurohlau –
Merkelsgrün ..............................................................9
Aktuality: Naučná stezka okolo Vlčí a Ledové jámy
Aktualität: Lehrpfad rund um die Wolfsund
Eispinge ............................................................9
Historie: Podlesí – nejmenší z osad tvořících součást
Potůčků
Geschichte: Streitseifen – der kleinste Ortsteil von
Breitenbach ..............................................................10
Ze společnosti a kultury: Mezinárodní umělecký
workshop Milíře 2023 v Horní Blatné
Kultur und Gesellschaft: Internationaler
Künstlerworkshop Milíře 2023 in der Bergstadt
Platten ......................................................................13
Ze společnosti a kultury: Kousíčky Krušných hor
zalité do věčnosti
Kultur und Gesellschaft: Erzgebirgspartikel für die
Ewigkeit eingegossen ..............................................14
Aktuality: Bistro Pila – Brettmühl
Aktualität: Bistro Pila/Brettmühl ............................15
Aktuality: Dvanáctý Hřebečenský montánní výšlap
Aktualität: Zwölfte Hengstererbener
Montanwanderung ..................................................15
Rozhovor: Dvojí tvář „přespolního Krušnohorce“
Ladislava Čáslavského
Gespräch: Zwei Gesichter des „ausgewanderten
Erzgebirgers“ Ladislav Čáslavský ..........................16
Historie: Kamenný pitaval saského Krušnohoří
Geschichte: Das steinerte Pitaval des sächsischen
Erzgebirges ..............................................................19
Historie: Historická profese rourníka
Geschichte: Historischer Beruf des Röhrenbohrers .....19
Aktuality: Cena pro mládež nabízí výhru až 1 500 eur
Aktualität: Beim Jugendpreis winkt ein Gewinn von
bis zu 1 500 Euro .....................................................21
Z naší přírody: Památné a významné stromy
centrálních a západních Krušných hor (11. díl)
Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende
Bäume des zentralen und westlichen Erzgebirges
(11. Teil)....................................................................22
Historie: Z Lehmannovy kroniky (22. díl):
O Karlových Varech
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik (22. Teil):
Über Karlsbad .........................................................24
Historie: Soudy v Krušných horách (2. část):
Jáchymov
Geschichte: Gerichte im Erzgebirge (2. Teil):
St. Joachimsthal .......................................................26
Když se řekne: „Albumy plné fotek z Rhodosu“
Wenn man sagt: „Albums voller Bilder aus Rhodos
Boží Dar: Anton Günther – fenomén Krušných hor
Gottesgab: Anton Günther – das Phänomen
des Erzgebirges .......................................................27
Zaručené počasí: Voda se opět vrátila
Das Wetter: Das Wasser ist wieder zurück .............28
Recept měsíce: Omelety s tvarohem a zavařeninou
Rezept des Monats: Omeletts mit Quark
und Konfi türe ...........................................................28