červenec 2023

červenec 2023

Z obsahu čísla:

Aktuality: Naučná stezka okolo Vlčí a Ledové jámy
prokoukla
Aktualität: Der Lehrpfad rund um Wolf- und
Eispinge wurde neu belebt ......................................3
Aktuality: Na festival FilmVLáček do Kraslic
Aktualität: Auf das Festival FilmVLáček nach
Kraslice ....................................................................4
Z naší přírody: Freiberská revírní vodohospodářská
soustava
Aus unserer Natur: Die Freiberger
Revierwasserlaufanstalt ..........................................5
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region .......................8
Tip na výlet: Stezka Českem – jít může každý
Ausfl ugstipp: Wanderweg Stezka Českem – laufen
kann ihn jeder ..........................................................9
Aktuality: Brigáda u přísečnických památníků
Aktualität: Pfl egearbeiten an den Gedenkstätten in
Přísečnice ................................................................10
Boží Dar: Jaká bude Anenská pouť
Boží Dar: Wie wird der Annenfest sein ...................11
Historie: Myslivny: jedno z mála nehornických sídel
na Božídarsku
Geschichte:Myslivny: Eine der wenigen nicht
bergmännischen Siedlungen in der Umgebung von
Boží Dar ...................................................................12
Hory a lidé: Kdo byla Anna Šelová
Gebirge und Leute: Wer war Anna Šelová ..............14
Hory a lidé: Dobrá duše z Horní Blatné
Gebirge und Leute: Gute Seele aus Horní Blatná ..15
Historie: Česko-saskou hranici na Karlovarsku zdobí
historické hraniční kameny
Geschichte: Die böhmisch-sächsische Grenze
schmücken historische Grenzsteine ........................16
Historie: Soudy v Krušných horách (1. část)
Geschichte: Gerichte im Erzgebirge (1. Teil) .........18
Sport: Republikové závody žactva v letním biatlonu
v Lomnici u Sokolova
Sport: Republik – Republik-Wettkampf der Schüler
im Sommerbiathlon in Lomnice u Sokolova............19
Historie: Páter Hahn – krušnohorský Faust
(dokončení)
Geschichte: Pater Hahn – Faust des Erzgebirges
(Schluss) ...................................................................20
Z naší přírody: Památné a významné stromy
centrálních a západních Krušných hor (10. díl)
Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende
Bäume des zentralen und westlichen Erzgebirges
(10. Teil) ...................................................................22
Historie: Z Lehmannovy kroniky (21. díl): Lesní
plody
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik (21.
Teil): Waldbeere .......................................................24
Historie: Vzpomínka Nejdečana Franze Achtnera
na koupání v letech 1937 a 1938
Geschichte: Erinnerung Franz Achtners an das
Baden in den Jahren 1937 und 1938........................26
Zaručené počasí: První prázdninový měsíc
Das Wetter: Der erste Ferienmonat ........................27
Recept měsíce: Smažená kosmatice
Rezept des Monats: Panierter Holunder .................28