červen 2023

červen 2023

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury: Poslední květnová sobota
v Jáchymově
Kultur und Gesellschaft: Der letzte Samstag im Mai
in Jáchymov .............................................................4
Historie: Páter Hahn – krušnohorský Faust (2. část)
Geschichte: Pater Hahn – Faust des Erzgebirges
(2. Teil) .....................................................................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region .......................8
Aktuality: Stříbrná parta – kniha pro mládež
inspirovaná legendami Krušných hor
Aktualität: Stříbrná parta – ein Jugendbuch
inspiriert von den Sagen des Erzgebirges ..............9
Aktuality: Fotovoltaická Horní Blatná
Aktualität: Photovoltaik in Horní Blatná ................10
Aktuality: Hory Krušné, naše už ne?
Aktualität: Erzgebirge, ist nicht mehr unser? .........11
Aktuality: Velká výstava železničních modelů v Aue
Aktualität: Die große Modellbahnschau des
Erzgebirgskreises in Aue .........................................13
Historie: Česko-saskou hranici na Karlovarsku zdobí
historické hraniční kameny
Geschichte: Die böhmisch-sächsische Grenze
schmücken historische Grenzsteine ........................14
Aktuality: První ročník Festivalu Řetízkárna se vydařil
Aktualität: Der erste Jahrgang des Festival
Řetízkárna ist gelungen ...........................................14
Aktuality: Osudové společenství Evropa
Aktualität: Schicksalsgemeinschaft Europa ...........16
Historie: Z Lehmannovy kroniky (20. díl): Fichtelberg
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik (20.
Teil): Fichtelberg .....................................................17
Aktuality: Spolek pro Kovářskou organizuje pěší
výlety a cyklovýlety
Aktualität: Der Verein für Kovářská organisiert
Wander- und Radtouren ..........................................19
Historie: Chronologie osady Mariánská (2. díl)
Geschichte: Chronologie der Siedlung Mariánská
(2. Teil) .....................................................................20
Z naší přírody: Památné a významné stromy
centrálních a západních Krušných hor (9. díl)
Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende Bäume
des zentralen und westlichen Erzgebirges (9. Teil) ........22
Aktuality: Slavnostní vysvěcení nově opravené kaple
v Nových Hamrech
Aktualität: Feierliche Einweihung der neu sanierten
Kapelle in Nové Hamry ...........................................24
Aktuality: Dva úspěšné projekty na západě Krušných
hor
Aktualität: Zwei erfolgreiche Projekte im
Westerzgebirge ........................................................25
Zaručené počasí: Na řadě je další patron počasí
letošního léta
Das Wetter: Der nächste Wetterheilige dieses
Sommers ist an der Reihe ........................................27
Boží Dar: Božídarský sportovní den
Boží Dar: Ein Sporttag in Boží Dar ........................28