únor 2023

únor 2023

Z obsahu čísla:

Téma: CHKO Krušné hory: ano, či ne?
Thema: Naturschutzgebiet Erzgebirge: Ja, oder
nein? ......................................................................3
Historie: Ze starých novin
Geschichte: Aus alten Zeitungen.............................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region .......................8
Ze společnosti a kultury: Úspěšná výstava
o ostrovském porcelánu v NTM
Kultur und Gesellschaft: Eine erfolgreiche
Ausstellung des Porzellans aus Ostrov im
Technischen Nationalmuseum in Prag .................... 9
Z naší přírody: Sedmero sopečných pahorků
Aus unserer Natur: Sieben Vulkanhügel .................9
Z naší přírody: Památné a významné stromy
centrálních a západních Krušných hor (5. díl)
Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende
Bäume des zentralen und westlichen Erzgebirges
(5. Teil) .....................................................................11
Sport: Skiareály v centrálním a západním Krušnohoří
Sport: Skigebiete im zentralen und westlichen
Erzgebirge................................................................14
Historie: Hans Glaser: hornoblatenský perkmistr
ve službách norského krále
Geschichte: Hans Glaser: Bergmeister aus Horní
Blatná im Dienst des norwegischen Königs ...........16
Historie: Když skončily Jáchymovské doly... (2. díl)
Geschichte: Als der Betrieb in den Joachimsthaler
Bergwerken zum Erliegen kam (2. Teil) ..................19
Sport: Zimní Olympiáda dětí a mládeže
Sport: Olympische Kinder- und Jugend-Winterspiele..22
Aktuality: Náš nejdecký Oldřichov
Aktualität: Unser Neudeker Oldřichov ...................24
Historie: Z Lehmannovy kroniky (16. díl): O pytlácích
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik
(16. Teil): Von Wilderer ...........................................25
Recept měsíce: Hornická polévka od stříbrné štoly
Rezept des Monats: Bergmannssuppe von dem
Silberstollen .............................................................26
Boží Dar: Ježíškova cesta v zimě
Boží Dar: Christkindlsweg im Winter .....................27
Zaručené počasí: Letošní zima ukázala mnoho podob
Das Wetter: Der diesjährige Winter zeigte viele
Gesichter..................................................................28