únor 2022

únor 2022

Z obsahu čísla:

Sport: Krušnohorské běžkování
Sport: Erzgebirgischer Skilanglauf..........................5
Sport: Ohlédnutí za zimními sporty v Jáchymově
před sto lety
Sport: Rückblick auf den Wintersport in
St. Joachimsthal vor hundert Jahren........................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region.........................8
Reakce čtenářů: O ostrovském porcelánu podruhé
Leserreaktionen: Über das Schlackenwerther
Porzellan zum zweiten Mal........................................ 9
Z naší přírody: Přírodní rezervace Oceán
Aus unserer Natur: Naturschutzgebiet „Ozean“.....10
Historie: Úpravna cínového dolu Rolava
Geschichte: Die Aufbereitungsanlage des
Zinnbergwerks Sauersack........................................13
Sport: Vydařený první ročník závodu Perninská lyže
Sport: Der gelungene erste Jahrgang des Skirennens
Perninská lyže............................................................. 16
Historie: Pstruží – obec s papírenskou tradicí
Geschichte: Pstruží – eine Gemeinde mit
Papierfabriktradition...............................................17
Rozhovor: S manželi Damborovými z Plavna
Gespräch: Mit dem Ehepaar Dambor aus Plavno..20
Z naší přírody: Vodní nádrže Krušných hor (7. díl):
Křimov
Aus unserer Natur: Talsperren des Erzgebirges
(7. Teil): Křimov........................................................22
Sport: 53. ročník Přejezdu Krušných hor
Sport: 53. Jahrgang der Ski-Tour durch
das Erzgebirge..........................................................23
Boží Dar: Pozvánka na KIWI Cup a KIWI Ples
Boží Dar: Einladung zum KIWI Cup und KIWI Ball....25
Historie: Z Lehmannovy kroniky (4. díl)
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik (4. Teil)..26
Vážně nevážně: Začátek medvědů v Čechách
Ernsthaft unernsthaft: Anfang der Bären in Böhmen....27