prosinec 2021

prosinec 2021

Z obsahu čísla:

Z naší přírody: Wolkensteinské Švýcarsko

Aus unserer Natur: Die Wolkensteiner Schweiz.....4

Historie: Z Lehmannovy kroniky

Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik.........6

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní 

a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und 

Sportveranstaltungen in der Region .......................8

Ze společnosti a kultury: Betlémy známé i neznámé 

v Ostrově

Kultur und Gesellschaft: Bekannte und unbekannte 

Krippen in Ostrov....................................................9

Historie: Krušnohoří, střední Evropa a španělský svět 

v 18. století (dokončení)

Geschichte: Erzgebirge, Mitteleuropa und die 

Spanische Welt im 18. Jahrhundert (Schluss).........10

Ze společnosti a kultury: Křest knihy Nebe nad 

Perninkem

Kultur und Gesellschaft: Taufe des Buches 

Nebe nad Perninkem ...............................................12

Sport: Běžkaře čeká v nadcházející sezoně několik 

novinek

Sport: Die Langläufer erwarten in der kommenden 

Saison mehrere Neuheiten.......................................13

Historie: Archeologie pracovního zajateckého tábora 

Rolava

Geschichte:. Archäologie des Gefangenenlagers 

Rolava ......................................................................14

Z naší přírody: Přírodní památka Rašeliniště Haar

Aus unserer Natur: Naturdenkmal Torfmoor Haar....18

Z naší přírody: Vodní nádrže Krušných hor: Myslivny 

u Božího Daru

Aus unserer Natur: Talsperren des Erzgebirges: 

Myslivny bei Boží Dar.............................................20

Z naší přírody: Budou Krušné hory chráněnou 

krajinnou oblastí?

Aus unserer Natur: Wird das Erzgebirge zum 

Landschaftsschutzgebiet ernannt?..........................22

Historie: Krušnohorská nářečí na internetu

Geschichte: Erzgebirgsdialekte im Internet ...........23

Zaručené počasí: Bilancování roku 2021

Das Wetter: Bilanzierung des Jahres 2021.............24

Boží Dar: Ježíškova pošta zase razítkuje

Boží Dar: Die Christkindlpost stempelt wieder....... 25

Historie: Lékaři v Jáchymově (4. díl)

Geschichte: Ärzte in Jáchymov (4. Teil)..................26

Recept měsíce: Mikulášská vánočka

Rezept des Monats: Nikolaus-Weihnachtskuchen ..28