duben 2021

Z obsahu čísla:

Z naší přírody: Chráněná území západních Krušných 

hor: Vlčí jámy

Aus unserer Natur: Naturschutzgebiete des 

Westerzgebirges: Wolfs- und Eispinge ......................4

Ze společnosti a kultury: Projekt Přísečnice žije – 

Preßnitz lebt má pokračování

Kultur und Gesellschaft: Fortsetzung des Projektes 

„Přísečnice žije – Preßnitz lebt“ ..............................7

Hory a lidé: Zázračný léčitel Johann Baptista Rölz

Gebirge und Leute: Der Wunderheiler Johann 

Baptist Rölz ................................................................8

Historie: Jedno ráno jáchymovského děkana Böhma 

se smutným koncem

Geschichte: Ein Morgen des Dekans Böhm aus 

Jáchymov mit einem traurigen Ende .......................10

Historie: Evangelické kostely v Krušných horách 

(dokončení)

Geschichte: Evangelische Kirchen im Erzgebirge 

(Schluss) ...................................................................12

Historie: Evangelíci na Nejdecku (dokončení)

Geschichte: Protestanten in Nejdek 

und Umgebung (Schluss) .........................................14

Aktuality: Dobrovolníci uklidí (v) Krušnohoří

Aktualität: Die Freiwilligen räumen das 

Erzgebirge auf ........................................................17

Rozhovor: S Erichem Zettlem nejen o nejdeckém 

misionáři Sichelbarthovi

Gespräch: Mit Erich Zettl nicht nur über dem 

Missionär Sichelbarth aus Nejdek ..........................18

Ze společnosti a kultury: Živé hory – cesta do historie 

Krušných hor (3. díl)

Kultur und Gesellschaft: Das wiedererlebte 

Erzgebirge – der Weg in die Geschichte des 

Erzgebirges (3. Teil) ................................................21

Z naší přírody: Výrazné skalní útvary Krušných hor: 

Kozí díl

Aus unserer Natur: Markante Steinformationen des 

Erzgebirges: Zinnknock .................................................. 22

Aktuality: Horská služba – ohlédnutí za zimní 

sezonou

Aktualität: Die Bergwacht – ein Rückblick auf die 

Wintersaison ............................................................23

Z naší přírody: Čihadla, Na Čihadle, U Čihadel...

Aus unserer Natur: Der Vogelherd, am Vogelherd, 

beim Vogelherd ........................................................24

Historie: Lidové stavitelství v Krušnohoří – 

krušnohorský dům (3. díl)

Geschichte: Volksbaukunst im Erzgebirge – 

Erzgebirgisches Haus (3. Teil) ...............................26

Z naší přírody: Přezimovací obůrka u Potůčků

Aus unserer Natur: Überwinterungsgehege 

bei Potůčky ..............................................................29

Recept měsíce: Placky z bramborovo-tvarohového těsta

Rezept des Monats: Plätzchen aus 

dem Kartoffel-Quark Teig ......................................31

Boží Dar: Sportovní interview s lyžařem 

Markem Štěrbou

Boží Dar: Interview mit dem Skifahrer 

Marek Štěrba .........................................................................32