prosinec 2020

prosinec 2020

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury: Krušnohorský advent

v době covidové

Kultur und Gesellschaft: Erzgebirgischer Advent

in der Covid-Zeit......................................................4

Historie: Hospody ve Stříbrné (1. část)

Geschichte: Die Gasthäuser in Silberbach/Stříbrná

(1. Teil) .....................................................................8

Sport: Podzimní Hroznatův běh opět jako výzva

Sport: Herbstlicher „Hroznata Lauf“ war wieder

eine Herausforderung .............................................11

Sport: Novinky a trendy v běžeckém lyžování

Sport: Neuheiten und Trends im Langlauf ..............12

Historie: Hartenberg: drama roku 1985

Geschichte: Hartenberg: Drama des Jahres 1985 .......14

Rozhovor: Ženou regionu je Lucie Süssnerová

z Rudného u Nejdku

Gespräch: Frau der Region ist Lucie Süssnerová

aus Rudné bei Nejdek ..............................................16

Téma Luftu: Jména obcí v pověstech (2. díl)

Thema: Sagen zu Ortsnamen (2. Teil ......................19

Z naší přírody: Výrazné skalní útvary Krušných hor:

Holubí skály

Aus unserer Natur: Markante Steinformationen

des Erzgebirges: Holubí skály .................................20

Sport: Údržba lyžařských tras v sezoně 2020/2021

Sport: Instandhaltung der Langlaufl oipen in der

Saison 2020/2021 .....................................................22

Historie: Jáchymov v 16. století (10. část)

Geschichte: Joachimsthal im 16. Jahrhundert

(10. Teil) ...................................................................24

Historie: Nejdek – v současnosti největší město

západního Krušnohoří (3. díl)

Geschichte: Nejdek – heute die größte Stadt des

Westerzgebirges (3. Teil) .........................................26

Ze společnosti a kultury: Poezie Krušnohoří – POKR

Kultur und Gesellschaft: Poesie des Erzgebirges –

POKR .......................................................................28

Historie: Svatá Barbora – patronka horníků

Geschichte: Heilige Barbara – die Schutzpatronin

der Bergleute ...........................................................29

Boží Dar: Vánoční pošta je opět v provozu

Boží Dar: Weihnachtspost ist wieder in Betrieb .....30

Zaručené počasí: Poslední měsíc podivného roku

2020

Das Wetter: Der letzte Monat des seltsamen

Jahres 2020 ..............................................................31

Recept měsíce: České koláče s makovo-rozinkovou

náplní

Rezept des Monats: Böhmische Fladen mit Mohn-

-Rosinen-Füllung .....................................................32