květen 2020

květen 2020

Z obsahu čísla:

Tip na výlet: Z Bludné do Luhů a Hájů a zase zpátky
Ausfl ugstipp: Aus Bludná nach Luhy und Háje und
wieder zurück...................................................................3
Téma Luftu: O hbitém čeledínovi z Rechenbergu
Thema: Vom fl inken Knecht zu Rechenberg...............8
Historie: Vysoká Pec – pec, která nám nespadla
Geschichte: Vysoká Pec – ein ehemaliger Bergort
bei Nejdek......................................................................10
Sport: Hroznatův běh na jaře 2020 pandemii
navzdory
Sport: „Hroznata Lauf“ im Frühling 2020 hat
trotz Pandemie stattgefunden....................................13
Rozhovor: Ludmila Vocelková – žena v čele města
Nejdku
Gespräch: Ludmila Vocelková – die Frau an der
Spitze der Stadt Nejdek...............................................14
Ze společnosti a kultury: Dvacet let zapsaného
spolku JoN – Jde o Nejdek
Kultur und Gesellschaft: Zwanzig Jahre Verein
JoN – Jde o Nejdek.....................................................16
Hory a lidé: Neznámé osudy zubního lékaře
Ernesta Adlera
Gebirge und Leute: Unbekanntes Schicksal des
Zahnarztes Ernest Adler...........................................18
Z naší přírody: Rudní bohatství Krušných hor – uran
(2. část)
Aus unserer Natur: Der Erzreichtum des
Erzgebirges – Uran (2. Teil)....................................21
Z naší přírody: Neznámý život opuštěných dolů (1. část)
Aus unserer Natur: Das unbekannte Leben der
verlassenen Bergwerke (1. Teil).................................24
Historie: Dvě desetiletí od obnovení provozu
z Kraslic do Klingenthalu
Geschichte: Zwanzigjähriges Jubiläum der
Wiedereröffnung der Bahn von Kraslice
nach Klingental............................................................26
Boží Dar: Jak se štola Johannes připravovala
na novou sezonu
Boží Dar: Wie sich der Stollen Johannes auf neue
Saison vorbereitet hat.................................................29
Historie: Zprávy o epidemiích v kronikách Johanna
Endta a Josefa Pilze
Geschichte: Epidemie-Berichte in den Chroniken
von Johann Endt und Josef Pilz................................30
Zaručené počasí: Teplý apríl, studený máj
Das Wetter: Warmer April, kalter Mai....................31
Recept měsíce: Nápoje z horské zahrádky
Rezept des Monats: Getränke aus dem Berggarten....33