Archiv vydání

květen 2014

květen 2014

Téma: Obnovená kaplička na Mílově –  symbol postupného zániku hranic v Krušných horách Thema: Die neu aufgebaute Kapelle in Halbmeil – ein Symbol der langsam schwindenden Grenzen im Erzgebirge Historie: Mílov – zaniklá osada uprostřed lesů Geschichte: Halbmeil – die verschwundene Ortschaft mitten in den Wäldern Tip na výlet: Z Božího Daru přes Mílov do Horní Blatné Ausflugstipp: Von Gottesgab über Halbmeil zur Bergstadt Platten Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce...

Celé číslo ke stažení ikona 14MB

Více ...

duben 2014

duben 2014

Téma: 4. květen – svátek sv. Floriána a všech hasičů Thema: Der 4 Mai - Tag des Heiligen Florians und aller Feuerwehrleute Aktuality: Přednášky z cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“ Aktualität: Vorträge aus der Serie „Erzgebirge – ein kleines Gebirge großer Bedeutung“ Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Rozhovor: Kurt Třeba – hasič tělem i duší Gespräch:...

Celé číslo ke stažení ikona 4.47MB

Více ...

březen 2014

březen 2014

Sport: Fantastické čtvrtstoletí krušnohorských lyžařů – běžců Sport: Fantastische 25 Jahre der Erzgebirgslangläufer Sport: Dámská jízda na Božím Daru Sport: Der Damenlauf in Boží Dar  Aktuality: Stoneman přichází do Čech Aktualität: Der Stoneman kommt nach Tschechien Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Aktuality: Austrálie očima Krušnohorce Aktualität: Australien aus...

Celé číslo ke stažení ikona 6.47MB

Více ...

únor 2014

únor 2014

Duchovní sloupek: Vlast, vlastenectví... Geistliches: Heimat, Heimatliebe Téma: Biatlon Thema: Biathlon Sport: Přechod Krušných hor – 45. ročník Sport: Mit den Skiern übers Erzgebirge – 45. Jahrgang Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Aktuality: Žádost o zápis Krušnohoří na Seznam UNESCO je už v Paříži Aktualität: Der Antrag um Eintragung der Kulturlandschaft Erzgebirge...

Celé číslo ke stažení ikona 7.81MB

Více ...

leden 2014

leden 2014

Duchovní sloupek: Hornoblatenský betlém Geistliches: Die Plattner Krippe Aktuality: Hornoblatenské kulturní Vánoce Aktualität: Die Plattner Kulturweihnachten Historie: Ryžovna – nejvýše položená vesnice Krušných hor Geschichte: Ryžovna – die höchst liegende Gemeinde des Erzgebirges Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Sport: Carlsbad Ski Sprint se i přes nepřízeň...

Celé číslo ke stažení ikona 291.53kB

Více ...

prosinec 2013

prosinec 2013

Duchovní sloupek: Příběh o cestě Geistliches: Eine Geschichte über den Weg Téma: Zimní lyžařská sezóna 2013–2014 Thema: Die Skisaison 2013-2014 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Historie: Nejdecká česárna vlny (dokončení) Geschichte: Die Neudeker Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei (Abschluss) Rozhovor: Vánoční dvojrozhovor Gespräch: Das weihnachtliche Doppelgespräch...

Celé číslo ke stažení ikona 5.76MB

Více ...

listopad 2013

listopad 2013

Téma: Mariánská – místo, kde byl předurčen Jáchymov Thema: Mariánská, der Ort, wo Jáchymov vorausbestimmt wurde Aktuality: Na Klínovci se slavilo nejen znovuotevření rozhledny Aktualität: Am Keilberg hat man nicht nur die Eröffnung des Aussichtsturms gefeiert Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: Vychází kniha vzpomínek rodilého Nejdečana Kultur...

Celé číslo ke stažení ikona 7.29MB

Více ...

říjen 2013

říjen 2013

Duchovní sloupek: Čas dušiček Geistliches: Die Allerseelenzeit Téma: Srní – ves, kterou zachránili chalupáři Thema: Boxgrün – ein Dorf, das die Wochenendler gerettet haben Aktuality: U Božího Daru vyrostou dvě nové rozhledny Aktualität: Bei Boží Dar werden zwei Aussichtstürme wachsen Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und der Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: Mincovna v Jáchymově...

Celé číslo ke stažení ikona 4.97MB

Více ...

září 2013

září 2013

Téma: Třikrát o krušnohorském školství: Jáchymov, Srní, Nejdek Thema: Dreimal übers erzgebirgische Schulwesen Historie: Pajndl – rozhledna na Tisovském vrchu Geschichte: Peindl – Der Aussichtsturm am Peindlberg Ze společnosti a kultury: Hledá se Marcebila Kultur und Gesellschaft: Die Marzebilla wird gesucht Ze společnosti a kultury: Land & Art setkání Königsmühle 2013 Kultur und Gesellschaft: Land & Art Treffen Königsmühle 2013 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a...

Celé číslo ke stažení ikona 6.11MB

Více ...

srpen 2013

srpen 2013

Duchovní sloupek: O milosrdenství Geistliches: Über die Barmherzigkeit Téma: Marcebila se vrací do Krušných hor Thema: Marzebilla kommt zurück ins Erzgebirge Historie: Auersberg – nejstarší rozhledna Krušných hor Geschichte: Auersberg – der älteste Aussichtsturm im Erzgebirge Ze společnosti a kultury: V Königsmühle budou opět k vidění práce desítek umělců Kultur und Gesellschaft: In Königsmühle waren wieder Arbeiten von vielen Künstlern zu sehen Ze společnosti: Zajímavé kulturní a...

Celé číslo ke stažení ikona 3.74MB

Více ...

červenec 2013

červenec 2013

Téma: Festivaly v Krušných horách Thema: Feste im Erzgebirge Rozhovor: Ing. Miroslav Rozner, krajský ředitel LČR Karlovy Vary Gespräch: Ing. Miroslav Rozner, der Staatsforstkreisdirektor Karlovy Vary Ze společnosti a kultury: Na svatého Jána otvírá se k létu brána Kultur und Gesellschaft: Der heilige Jan öffnet das Tor zum Sommer Aktualita: Setkání řezbářů v Mariánské Aktualität: Bildhauersymposium in Mariánská Aktualita: V Rittersgrünu se slavilo, byl tam i Jáchymov Aktualität: In...

Celé číslo ke stažení ikona 4.48MB

Více ...

červen 2013

červen 2013

Duchovní sloupek: Návrat protestantů do Horní Blatné Geistliches: Rückkehr der Protestanten nach Horní Blatná Téma: Reportáž Luftu o 64 Sudetoněmeckých dnech Thema: Reportage von dem 64 Sudetendeutschen Tag Rozhovor s Janem Horníkem: Chci ještě dokončit vize, které mám Gespräch mit Jan Horník: Ich will noch Visionen, die ich habe, verwirklichen Jáchymov: Fotoreportáž ze zahájení 107 lázeňské sezóny Jáchymov: Fotoreportage von der Eröffnung der 107 Kursaison Zapomenuté příběhy: Nejdecká...

Celé číslo ke stažení ikona 3.82MB

Více ...