Archiv vydání

leden 2013

leden 2013

Duchovní sloupek: Rok 2013 otevíráme ženským pohledem Geistliches: Das Jahr 2013 eröffnen wir mit dem Blick der Frauen Konec roku 2012 na našich horách - Aktuality od našich dopisovatelů Jahresende 2012 – Aktualitäten von unseren Korrespondenten Výběr společenských a sportovních možností Kultur und Sport Krajkářství v Krušnohoří (3. část) Das Spitzenklöppeln im Erzgebirge (3. Teil) Rozhovor: Jan Novák – muž se srdcem sportovce Gespräch: JanNovák – Ein Mann mit dem Herzen des Sportlers...

Celé číslo ke stažení ikona 3.09MB

Více ...

prosinec 2012

prosinec 2012

Duchovní sloupek: Měděnecké zjevení Geistliches: Die Erscheinung von Měděnec Co přichystaly zimní areály na sezónu 2012–2013 Was haben die Schiareals für den Winter 2012–2013 vorbereitet Krajkářství v Krušnohoří (2 část) Das Spitzenklöppeln im Erzgebirge (2 Teil) 5 ročník sochařské soutěže art figura 2013 ve Schwarzenbegru 5 Jahrgang des Bildhauerwettbewerbs art figura in Schwarzenberg Zapomenuté příběhy: Památky, pomníky a vzpomínky Vergessene Geschichten: Gedenkstätten, Denkmäler und...

Celé číslo ke stažení ikona 4.26MB

Více ...

listopad 2012

listopad 2012

Jak dopadly volby do krajského zastupitelstva v Krušných horách Wie haben die Erzgebirgler ins Kreisparlament gewählt Chvála mistrů z hor Lob der Meister aus dem Gebirge Listopadové jáchymovské montánní rozjímání Joachimsthaler montanes Nachdenken im November Dvojrozhovor z ledovce Dachstein Doppelgespräch vom Dachsteingletscher Výběr kulturních, společenských a sportovních možností Kultur und Sport Porcelán pro radost Porzellan für Freude Počátky osídlení Božího Daru a západních...

Celé číslo ke stažení ikona 4.77MB

Více ...

říjen 2012

říjen 2012

Königsmühle: Oživení zaniklé osady uměním v krušnohorské krajině II Königsmühle: Belebung der verschwundenen Ortschaft mit Kunst in der Erzgebirgslandschaft II Bojuj se zlem – 20 ročník setkání u Mohyly Eliáš Kämpfe gegen das Böse – 20 Jahrgang des Treffens beim Hügel Elias Výběr kulturních, společenských a sportovních možností Kultur und Sport Karel bike se vrátil do Krušných hor Karel Bike ist ins Erzgebirge zurückgekehrt Abertamského krosu se zúčastnilo 159 běžců Am Aberthammer Kross...

Celé číslo ke stažení ikona 4.55MB

Více ...

září 2012

září 2012

Königsmühle: Oživení zaniklé osady uměním v krušnohorské krajině Königsmühle: Belebung der verschwundenen Ortschaft mit Kunst in der Erzgebirgslandschaft Po hřebeni Krušných hor s písničkami Antona Günthera Auf dem Erzgebirgskamm mit Anton Günthers Lieder Kulturní a sportovní program Kultur und Sport V Perninku se konal již pátý ročník „Běhu na vlak“ Der fünfte Jahrgang des „Laufes zum Zug“ in Pernink Volejbalový turnaj v Horní Blatné již popáté Der Volleyballturnier in der Bergstadt...

Celé číslo ke stažení ikona 4.34MB

Více ...

srpen 2012

srpen 2012

55 let od uzavření železniční trati Ostrov – Jáchymov 55 Jahre nach der Schliessung der Eisenbahnstrecke Ostrov - Jáchymov Ostrov s Jáchymovem spojí nová cyklostezka Ein neuer Radweg verbindet Ostrov mit Jáchymov 480 let historie města Horní Blatná v datech 480 Jahre Geschichte der Bergstadt Platten in Daten První hřebečenský montánní výšlap Erste Bergbauwanderung um Hřebečná Kulturní program na srpen a září Kulturprogramm für August und September Radiová horečka v Jáchymově Das...

Celé číslo ke stažení ikona 3.6MB

Více ...

červenec 2012

červenec 2012

Jedinečné podzemí Zlatého Kopce Das einzigartige Untertagewelt von Goldenhöhe Vydařený křest vinařské stezky v Horní Blatné Die erfolgreiche Taufe des Weinpfades in Platten Kulturní program Das Kulturprogramm Rozhovor s Vladimírem Králem, kronikářem Božího Daru Interview mit Vladimír Král, dem Chronisten von Gottesgab Literatura v krmelci Literatur am Futterplatz Dějiny Nejdecka (4. díl) Geschichte der Neudecker Gegend (4. Teil) Krušnohorské pověsti Sagen vom Erzgebirge Blatenský...

Celé číslo ke stažení ikona 3.68MB

Více ...

červen 2012

červen 2012

Kaplička v Horní Blatné svítí novotou. Občané Horní Blatné se rozhodli zrekonstruovat místní kapličku sv. Anny a udělat to tak, jak dříve bývalo zvykem: bez dotací, bez obecních peněz, bez centrálně nařízené iniciativy, naprosto jednoduše. Dobrý nápad s konečnou vizí a zajištěním potřebného materiálu. Někdo přispěl prací, někdo penězi. Ze „zahraničních“ dodavatelů musíme ocenit kvalitu štípaných smrkových šindelů, vyrobených panem Radkem Böhmem z Nových Hamrů, a také výkon specialisty na...

Celé číslo ke stažení ikona 4.2MB

Více ...

květen 2012

květen 2012

Dobrými zprávami proti blbé náladě „Jaký šel, takovou našel“, říkává se a já to mohu potvrdit. Negativních zpráv dostávám stovky a stovky po internetu. Pořád si někdo na něco stěžuje, zasílá dál různé zkreslené či neověřené zprávy, reprodukuje informace pomlouvající vše, co se zde děje. A když náhodou je někdo „dobrý“, tak je to prý proto, že se přetvařuje. Když se někdy po e-mailu zeptám: „Máte to ověřeno? Můžete mi sdělit, kde to bylo publikováno a kým?“, setkávám se často i se sprostou...

Celé číslo ke stažení ikona 3.33MB

Více ...

duben 2012

duben 2012

Držte s námi, budeme s Vámi. Vážení horalé a přátelé Krušných hor, díky vám můžeme hrdě konstatovat, že zvolání „Co se vyrobilo, to se prodalo“ platí také pro březnové číslo našeho měsíčníku Krušnohorský LUFT / Herzgebirge, a to při opět vyšším nákladu. Březnové vydání bylo také výjimečně obsáhlé, rozšířili jsme je o tři archy A3 na celkem 24 stran, abychom vyhověli většině dopisovatelů, protože zimní sportovní akce s fotkami by při publikaci v následujícím vydání nebyly aktuální. Ovšem...

Celé číslo ke stažení ikona 3.03MB

Více ...

březen 2012

březen 2012

Rudolf Höhnl – malý Velký muž z Perninku Skákal jste už od dětství? Od osmi let jsem se tajně chodil dívat na starší kamarády, jak skáčou, v té době skákal skoro každý kluk. Sám jsem v té době začal také tajně skákat. Když mi bylo deset, tak mi nabídli, že pokud sjedu můstek v Horní Blatné, vezmou mě na závody do Kraslic, kam mě také vzali. Tam jsem skákal na obyčejných sjezdovkách, ostatní měli skokanské lyže, ale já jsem závod vyhrál. Jaký to je pocit, letět na lyžích? Když všechno...

Celé číslo ke stažení ikona 3.7MB

Více ...

únor 2012

únor 2012

Vyznání Krušným horám Vždy, když kráčím tou zádumčivě krásnou krajinou, cítím podivný neklid - chodidly, póry kůže, do očí a do duše nasávám neomylné a sladkobolné tušení věčnosti. Vedu vnitřní monolog s minulostí, se stíny někdejších světel a pouštím se do úvah o budoucnosti. Pak někdy nastává vzácný okamžik, kdy v záblescích vteřin chápu dosud nejasné souvislosti. Rozumím šepotu větru i zurčení horské bystřiny. Jsem v harmonii a souzvuku s tajemným rytmem krajiny, stávám se její součástí...

Celé číslo ke stažení ikona 3.1MB

Více ...