Archiv vydání

Říjen 2015

Říjen 2015

Duchovní sloupek: Je strach z uprchlíků oprávněný? Geistliches: Ist die Angst vor Flüchtlingen berechtigt?  Aktuality: Krušné hory pod drobnohledem expertů ICOMOS Aktualität: Das Erzgebirge unter der Lupe von Experten des ICOMOS  Aktuality: Čeští Němci se sešli v Praze Aktualität: Die Deutschböhmen haben sich in  Prag getroffen  Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur-und Sportveranstaltungen in...

Celé číslo ke stažení ikona 5.57MB

Více ...

Září 2015

Září 2015

Duchovní sloupek: 71,6 procenta od spolužití k přátelství Geistliches: 71,6 Prozent vom Zusammenleben zur Freundschaft Téma: Zpracování dřeva má v Krušných horách dlouhou tradici Thema: Die Holzverarbeitung hat im Erzgebirge eine lange Tradition Aktuality: Program 2020 Lesů ČR přispívá k rozvoji Krušných hor Aktualität: Das Programm 2020 des tschechischen Staatsforstes trägt zur Entwicklung des Erzgebirges bei Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur...

Celé číslo ke stažení ikona 6.1MB

Více ...

Srpen 2015

Srpen 2015

Duchovní sloupek: Cesta ke smíření Čechů a Rusů Geistliches: Ein Weg zur Versöhnung von Tschechen und Russen Téma: Rok zemědělce v Krušných horách Thema: Jahr eines Bauers im Erzgebirge Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: Královská mincovna zve na Netopýří noc Kultur und Gesellschaft: Die Königliche Münze lädt zur Fledermausnacht ein Ze...

Celé číslo ke stažení ikona 4.99MB

Více ...

Červenec 2015

Červenec 2015

Duchovní sloupek: Prázdniny Geistliches: Die Ferien Téma: Zemědělství v Krušných horách dříve a dnes Thema: Landwirtschaft im Erzgebirge früher und heute Ze společnosti a kultury: Když písně Antona Günthera zaznějí v jeho rodném městě Kultur und Gesellschaft: Wenn die Lieder Anton Günthers in seiner Heimatstadt erklingen Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze...

Celé číslo ke stažení ikona 4.94MB

Více ...

Červen 2015

Červen 2015

Duchovní sloupek: Vzpomínka Geistliches: Erinnerung Ze společnosti a kultury: Biskup František Radkovský a „Gruppe Abertham“ Kultur und Gesellschaft: Bischof František Radkovský und die „Gruppe Abertham“ Aktuality: Promítání v Abertamech Aktualität: Filmprojektion in Abertamy Ze společnosti a kultury: Noc kostelů v Rudném Kultur und Gesellschaft: Die Nacht der Kirchen in Rudné Aktuality: Sudetští Němci podpořili významné změny Aktualität: Die Sudetendeutschen unterstützten wesentliche...

Celé číslo ke stažení ikona 6.74MB

Více ...

Květen 2015

Květen 2015

Duchovní sloupek: Konec – začátek Geistliches: Das Ende – ein Anfang Téma: Konec druhé světové války Thema: Ende des zweiten Weltkrieges Téma: Události jara a léta 1945 v Nejdku Thema: Ereignisse im Frühjahr und Sommer 1945 in Neudek Téma: Poválečná kuriozita – Svobodná republika Schwarzenberg Thema: Die Nachkriegskuriosität – Freie Republik Schwarzenberg Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und...

Celé číslo ke stažení ikona 6.4MB

Více ...

Duben 2015

Duben 2015

Duchovní sloupek: Podobný příběh, ale úplně jiného chlapce Geistliches: Eine ähnliche Geschichte, aber eines ganz anderen Jungen Téma: Knihy kolem nás Thema: Bücher in unserer Umgebung Zapomenuté příběhy: Příběh s otazníky z Hřebečné Vergessene Geschichten: Eine Geschichte mit Fragezeichen von Hengstererben Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury:...

Celé číslo ke stažení ikona 6.94MB

Více ...

Březen 2015

Březen 2015

Duchovní sloupek: O duši dítěte Geistliches: Über die Seele des Kindes...........................3 Téma: Údržba běžeckých tras v západní části Krušných hor Thema: Präparierung der Langlaufloipen im Westerzgebirge..........................4 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region...........8 Ze společnosti a kultury: Dámská jízda na Divoký západ Kultur und Gesellschaft: Der...

Celé číslo ke stažení ikona 6.53MB

Více ...

Únor 2015

Únor 2015

Duchovní sloupek: Když se sklene nebe plné hvězd Geistliches: Wenn sich der Sternhimmel herunterwölbt Téma: Pivovary v Krušných horách Thema: Brauereien im Erzgebirge Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: Dámská jízda na Divoký západ Kultur und Gesellschaft: Die Frauenausfahrt nach Wildwest Rozhovor: Miloš Dáňa: Z Prahy do Horní Blatné Gespräch:...

Celé číslo ke stažení ikona 5.09MB

Více ...

Leden 2015

Leden 2015

Téma: Zapomenutá krušnohorská řemesla Thema: Vergessene Handwerke im Erzgebirge Ze společnosti a kultury: Adventní koncerty a zpěvy Kultur und Gesellschaft: Adventsingen und Adventkonzerte Aktuality: Ježíškovy vánoční trhy Aktualität: Der Christkindlmarkt Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: Bohoslužba a koncert v rudenském kostele Kultur und...

Celé číslo ke stažení ikona 4.38MB

Více ...

Prosinec 2014

Prosinec 2014

Duchovní sloupek: Vánoční slovo Geistliches: Das Weihnachtswort Téma: Krušnohorské Vánoce Thema: Weihnachten im Erzgebirge Předvánoční čas v Jelení Die Vorweihnachtszeit in Jelení Krušnohorské vánoční devatero Es Neinerlaa – das Neunerlei Ze společnosti a kultury: Připomínka Jindry Konečného, občana z Horní Blatné Kultur und Gesellschaft: Andenken an Jindra Konečný, einen Bürger aus Horní Blatná Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und...

Celé číslo ke stažení ikona 5.16MB

Více ...

Listopad 2014

Listopad 2014

Téma: Senioři kolem nás Thema: Senioren um uns Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: Muzeum zve na Jáchymovské rýpání (v historii) Kultur und Gesellschaft: Das Museum lädt zum Joachimsthaler Graben (in der Geschichte) ein Aktuality: Fotoreportáž z Michaelské pouti v Ostrově Aktualität: Fotoreportage vom Michaelsfest in Ostrov Aktuality: Poslední...

Celé číslo ke stažení ikona 5.65MB

Více ...