Archiv vydání

srpen 2013

srpen 2013

Duchovní sloupek: O milosrdenství Geistliches: Über die Barmherzigkeit Téma: Marcebila se vrací do Krušných hor Thema: Marzebilla kommt zurück ins Erzgebirge Historie: Auersberg – nejstarší rozhledna Krušných hor Geschichte: Auersberg – der älteste Aussichtsturm im Erzgebirge Ze společnosti a kultury: V Königsmühle budou opět k vidění práce desítek umělců Kultur und Gesellschaft: In Königsmühle waren wieder Arbeiten von vielen Künstlern zu sehen Ze společnosti: Zajímavé kulturní a...

Celé číslo ke stažení ikona 3.74MB

Více ...

červenec 2013

červenec 2013

Téma: Festivaly v Krušných horách Thema: Feste im Erzgebirge Rozhovor: Ing. Miroslav Rozner, krajský ředitel LČR Karlovy Vary Gespräch: Ing. Miroslav Rozner, der Staatsforstkreisdirektor Karlovy Vary Ze společnosti a kultury: Na svatého Jána otvírá se k létu brána Kultur und Gesellschaft: Der heilige Jan öffnet das Tor zum Sommer Aktualita: Setkání řezbářů v Mariánské Aktualität: Bildhauersymposium in Mariánská Aktualita: V Rittersgrünu se slavilo, byl tam i Jáchymov Aktualität: In...

Celé číslo ke stažení ikona 4.48MB

Více ...

červen 2013

červen 2013

Duchovní sloupek: Návrat protestantů do Horní Blatné Geistliches: Rückkehr der Protestanten nach Horní Blatná Téma: Reportáž Luftu o 64 Sudetoněmeckých dnech Thema: Reportage von dem 64 Sudetendeutschen Tag Rozhovor s Janem Horníkem: Chci ještě dokončit vize, které mám Gespräch mit Jan Horník: Ich will noch Visionen, die ich habe, verwirklichen Jáchymov: Fotoreportáž ze zahájení 107 lázeňské sezóny Jáchymov: Fotoreportage von der Eröffnung der 107 Kursaison Zapomenuté příběhy: Nejdecká...

Celé číslo ke stažení ikona 3.82MB

Více ...

květen 2013

květen 2013

Duchovní sloupek: Mezi dvojím mávnutím wlaštovčích křídel – Waldorfská škola Geistliches: Zwischen den Flügelschlag der Schwalben – Die Waldorfschule Téma: Nové pohledy na staré problémy česko – (sudeto)německých vztahů Thema: Neue Ansichten der alten Probleme der deutsch(sudetisch) – tschechischen Beziehungen Aktualita: Rozhledna na Klínovci povstává z trosek Aktualität: Der Aussichtsturm am Keilberg steigt aus den Trümmern Zapomenuté příběhy: Židovské rodiny v Nejdku (dokončení)...

Celé číslo ke stažení ikona 3.6MB

Více ...

duben 2013

duben 2013

Duchovní sloupek: Překvapení na papežském stolci Geistliches: Überraschung am päpstlichen Thron Velikonoce: Koleda s pomlázkou Ostertour mit der Osterrute Vernisáž výstavy: Hlubiny a vrcholy Krušných hor Vernissage der Ausstellung Höhen und Tiefen des Erzgebirges Téma: Dvě premiéry v Sudetech Thema: Zwei Prämieren in den Sudeten Historie: Abertamy – město rukavičkářství (dokončení) Geschichte: Abertham – Stadt der Handschuhmacherei (Beendung) Zapomenuté příběhy: Židovské rodiny v...

Celé číslo ke stažení ikona 3.16MB

Více ...

březen 2013

březen 2013

Duchovní sloupek: Historie, která zahřívá Geistliches: Geschichte, die wärmt Recept/ Vážně nevážně: Velikonoce v Krušných horách Rezept / Ernsthaft unernsthaft: Ostern im Erzgebirge Tip na výlet: Jarní firn Ausflugstipp: Frühjahrsfirn Sport: Blatenská desetihodinovka alias Česneková palice Sport: Plattner Zehnstundenlauf Pozvánka do kina: Königsmühle Erzgebirgensis Einladung ins Kino: Königsmühle Erzgebirgensis Historie: Abertamy – město rukavičkářství (1. díl) Geschichte: Abertham –...

Celé číslo ke stažení ikona 3.7MB

Více ...

únor 2013

únor 2013

Duchovní sloupek: Postní období křesťanského roku Geistliches: Die Fastenzeit des christlichen Jahrs Černá věž v Nejdku – pozvánka do středověku Der schwarze Turm in Neudek – Einladung ins Mittelalter Rodinný betlém – ruční výroba snů v Horní Blatné Familienkrippe – Handgemachte Träume in Platten Ještě k paličkování v Krušnohoří (dodatek) Noch zum Spitzenklöppeln im Erzgebirge (Anhang) Téma: Lyžařské běžecké stopy v Krušných horách Thema: Skiloipen in Erzgebirge Sport: Karlův běh...

Celé číslo ke stažení ikona 3.04MB

Více ...

leden 2013

leden 2013

Duchovní sloupek: Rok 2013 otevíráme ženským pohledem Geistliches: Das Jahr 2013 eröffnen wir mit dem Blick der Frauen Konec roku 2012 na našich horách - Aktuality od našich dopisovatelů Jahresende 2012 – Aktualitäten von unseren Korrespondenten Výběr společenských a sportovních možností Kultur und Sport Krajkářství v Krušnohoří (3. část) Das Spitzenklöppeln im Erzgebirge (3. Teil) Rozhovor: Jan Novák – muž se srdcem sportovce Gespräch: JanNovák – Ein Mann mit dem Herzen des Sportlers...

Celé číslo ke stažení ikona 3.09MB

Více ...

prosinec 2012

prosinec 2012

Duchovní sloupek: Měděnecké zjevení Geistliches: Die Erscheinung von Měděnec Co přichystaly zimní areály na sezónu 2012–2013 Was haben die Schiareals für den Winter 2012–2013 vorbereitet Krajkářství v Krušnohoří (2 část) Das Spitzenklöppeln im Erzgebirge (2 Teil) 5 ročník sochařské soutěže art figura 2013 ve Schwarzenbegru 5 Jahrgang des Bildhauerwettbewerbs art figura in Schwarzenberg Zapomenuté příběhy: Památky, pomníky a vzpomínky Vergessene Geschichten: Gedenkstätten, Denkmäler und...

Celé číslo ke stažení ikona 4.26MB

Více ...

listopad 2012

listopad 2012

Jak dopadly volby do krajského zastupitelstva v Krušných horách Wie haben die Erzgebirgler ins Kreisparlament gewählt Chvála mistrů z hor Lob der Meister aus dem Gebirge Listopadové jáchymovské montánní rozjímání Joachimsthaler montanes Nachdenken im November Dvojrozhovor z ledovce Dachstein Doppelgespräch vom Dachsteingletscher Výběr kulturních, společenských a sportovních možností Kultur und Sport Porcelán pro radost Porzellan für Freude Počátky osídlení Božího Daru a západních...

Celé číslo ke stažení ikona 4.77MB

Více ...

říjen 2012

říjen 2012

Königsmühle: Oživení zaniklé osady uměním v krušnohorské krajině II Königsmühle: Belebung der verschwundenen Ortschaft mit Kunst in der Erzgebirgslandschaft II Bojuj se zlem – 20 ročník setkání u Mohyly Eliáš Kämpfe gegen das Böse – 20 Jahrgang des Treffens beim Hügel Elias Výběr kulturních, společenských a sportovních možností Kultur und Sport Karel bike se vrátil do Krušných hor Karel Bike ist ins Erzgebirge zurückgekehrt Abertamského krosu se zúčastnilo 159 běžců Am Aberthammer Kross...

Celé číslo ke stažení ikona 4.55MB

Více ...

září 2012

září 2012

Königsmühle: Oživení zaniklé osady uměním v krušnohorské krajině Königsmühle: Belebung der verschwundenen Ortschaft mit Kunst in der Erzgebirgslandschaft Po hřebeni Krušných hor s písničkami Antona Günthera Auf dem Erzgebirgskamm mit Anton Günthers Lieder Kulturní a sportovní program Kultur und Sport V Perninku se konal již pátý ročník „Běhu na vlak“ Der fünfte Jahrgang des „Laufes zum Zug“ in Pernink Volejbalový turnaj v Horní Blatné již popáté Der Volleyballturnier in der Bergstadt...

Celé číslo ke stažení ikona 4.34MB

Více ...