Archiv vydání

Únor 2015

Únor 2015

Duchovní sloupek: Když se sklene nebe plné hvězd Geistliches: Wenn sich der Sternhimmel herunterwölbt Téma: Pivovary v Krušných horách Thema: Brauereien im Erzgebirge Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: Dámská jízda na Divoký západ Kultur und Gesellschaft: Die Frauenausfahrt nach Wildwest Rozhovor: Miloš Dáňa: Z Prahy do Horní Blatné Gespräch:...

Celé číslo ke stažení ikona 5.09MB

Více ...

Leden 2015

Leden 2015

Téma: Zapomenutá krušnohorská řemesla Thema: Vergessene Handwerke im Erzgebirge Ze společnosti a kultury: Adventní koncerty a zpěvy Kultur und Gesellschaft: Adventsingen und Adventkonzerte Aktuality: Ježíškovy vánoční trhy Aktualität: Der Christkindlmarkt Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: Bohoslužba a koncert v rudenském kostele Kultur und...

Celé číslo ke stažení ikona 4.38MB

Více ...

Prosinec 2014

Prosinec 2014

Duchovní sloupek: Vánoční slovo Geistliches: Das Weihnachtswort Téma: Krušnohorské Vánoce Thema: Weihnachten im Erzgebirge Předvánoční čas v Jelení Die Vorweihnachtszeit in Jelení Krušnohorské vánoční devatero Es Neinerlaa – das Neunerlei Ze společnosti a kultury: Připomínka Jindry Konečného, občana z Horní Blatné Kultur und Gesellschaft: Andenken an Jindra Konečný, einen Bürger aus Horní Blatná Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und...

Celé číslo ke stažení ikona 5.16MB

Více ...

Listopad 2014

Listopad 2014

Téma: Senioři kolem nás Thema: Senioren um uns Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: Muzeum zve na Jáchymovské rýpání (v historii) Kultur und Gesellschaft: Das Museum lädt zum Joachimsthaler Graben (in der Geschichte) ein Aktuality: Fotoreportáž z Michaelské pouti v Ostrově Aktualität: Fotoreportage vom Michaelsfest in Ostrov Aktuality: Poslední...

Celé číslo ke stažení ikona 5.65MB

Více ...

Říjen 2014

Říjen 2014

Z obsahu / Aus dem Inhalt Duchovní sloupek: Ryžovna – svatý Václav, cesta k dokonalosti Geistliches: Ryžovna – Der Heilige Wenzel – der Weg zur Vollkommenheit (GG 40, S. 10) Téma: Sudety v prvních měsících československého státu Thema: Die Sudeten in den ersten Monaten des tschechischen Staates Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: 100 let...

Celé číslo ke stažení ikona 4.53MB

Více ...

Září 2014

Září 2014

Aktuality: Komunální volby 2014 Aktualität: Die Kommunalwahl 2014 Téma: Krušnohorské školy v novém školním roce 2014/2015 Thema: Die Erzgebirgischen Schulen im Schuljahr 2014/2015 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: Königsmühle – letos poprvé dlouhosrsté Kultur und Gesellschaft: Königsmühle – dieses Jahr erstes Mal langhaarig Rozhovor: Jako...

Celé číslo ke stažení ikona 4.35MB

Více ...

srpen 2014

srpen 2014

Téma: Cesta od objevu uranu k atomové bombě vedla přes Jáchymov Thema: Von der Entdeckung des Uran zur Atombombe Aktuality: Mariánská promluvila Aktualität: Mariánská begann zu sprechen Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha se vrací do Nejdku Kultur und Gesellschaft: Die Johann Wolfgang Goethe-Gedenktafel...

Celé číslo ke stažení ikona 5.43MB

Více ...

červenec 2014

červenec 2014

Z obsahu / Aus dem Inhalt Téma: Světová válka 1914–1918 Thema: Der Weltkrieg 1914-1918 Téma: Prožitky a následky 1. světové války v Krušných horách Thema: Das Geschehen und die Folgen des 1. Weltkrieges im Erzgebirge Aktuality: Rozšíření expozice ve Štole č. 1 v Jáchymově Aktualität: Erweiterung der Ausstellung im Stollen Nr. 1 in Jáchymov Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der...

Celé číslo ke stažení ikona 4.27MB

Více ...

Červen 2014

Červen 2014

Z obsahu / Aus dem Inhalt Téma: Nacionalismus na vlastní kůži Thema: Nationalismus am eigenen Leib Aktuality: Krušné hory mají první dvě národní kulturní památky Aktualität: Das Erzgebirge hat die ersten zwei Nationalkulturdenkmale Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: Unikátní předmět v nové expozici zámku v Ostrově Kultur und Gesellschaft:...

Celé číslo ke stažení ikona 3.62MB

Více ...

květen 2014

květen 2014

Téma: Obnovená kaplička na Mílově –  symbol postupného zániku hranic v Krušných horách Thema: Die neu aufgebaute Kapelle in Halbmeil – ein Symbol der langsam schwindenden Grenzen im Erzgebirge Historie: Mílov – zaniklá osada uprostřed lesů Geschichte: Halbmeil – die verschwundene Ortschaft mitten in den Wäldern Tip na výlet: Z Božího Daru přes Mílov do Horní Blatné Ausflugstipp: Von Gottesgab über Halbmeil zur Bergstadt Platten Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce...

Celé číslo ke stažení ikona 14MB

Více ...

duben 2014

duben 2014

Téma: 4. květen – svátek sv. Floriána a všech hasičů Thema: Der 4 Mai - Tag des Heiligen Florians und aller Feuerwehrleute Aktuality: Přednášky z cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“ Aktualität: Vorträge aus der Serie „Erzgebirge – ein kleines Gebirge großer Bedeutung“ Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Rozhovor: Kurt Třeba – hasič tělem i duší Gespräch:...

Celé číslo ke stažení ikona 4.47MB

Více ...

březen 2014

březen 2014

Sport: Fantastické čtvrtstoletí krušnohorských lyžařů – běžců Sport: Fantastische 25 Jahre der Erzgebirgslangläufer Sport: Dámská jízda na Božím Daru Sport: Der Damenlauf in Boží Dar  Aktuality: Stoneman přichází do Čech Aktualität: Der Stoneman kommt nach Tschechien Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Aktuality: Austrálie očima Krušnohorce Aktualität: Australien aus...

Celé číslo ke stažení ikona 6.47MB

Více ...