Archiv vydání

Únor 2016

Únor 2016

Téma: Krušnohorské lesní hospodářství (2. část) Thema: Forstwirtschaft im Erzgebirge (2. Teil).........5 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ..........................9 Historie: Náměstí v Horní Blatné Geschichte: Marktplatz in Horní Blatná ..................10 Když se řekne: Tolar Wenn man sagt: Taler ...............................................13 Rozhovor: S...

Celé číslo ke stažení ikona 5.49MB

Více ...

Leden 2016

Leden 2016

Téma: Krušnohorské lesní hospodářství (1. část) Thema: Forstwirtschaft im Erzgebirge (1. Teil).........4 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ..........................8 Aktuality: 500 let města Jáchymov Aktualität: 500 Jahre Stadt Jáchymov .......................9 Historie: Špitální kostel v Jáchymově Geschichte: Spitalkirche in Jáchymov .....................10 Ze...

Celé číslo ke stažení ikona 6.16MB

Více ...

Prosinec 2015

Prosinec 2015

Téma: Krušnohorské tisícovky (2. část) Thema: Tausender des Erzgebirges (2. Teil) ...................4 Sport: Novinky v krušnohorské stopě Sport: Neuigkeiten in der weißen Spur im Erzgebirge ...6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ............8 Ze společnosti a kultury: Sousedské posezení s Petrem Mikšíčkem Kultur und Gesellschaft: Nachbarliches Beisammensein...

Celé číslo ke stažení ikona 5.37MB

Více ...

Listopad 2015

Listopad 2015

Duchovní sloupek: Cesta Geistliches: Der Weg ......................................................3 Téma: Krušnohorské tisícovky (1. část) Thema: Tausender des Erzgebirges (1. Teil) ...................4 Ze společnosti a kultury: Královská mincovna zpříjemní advent výstavou betlémů Kultur und Gesellschaft: Die Königliche Münze in Jáchymov stellt in der Adventszeit die Krippen aus ............................................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní...

Celé číslo ke stažení ikona 6.06MB

Více ...

Říjen 2015

Říjen 2015

Duchovní sloupek: Je strach z uprchlíků oprávněný? Geistliches: Ist die Angst vor Flüchtlingen berechtigt?  Aktuality: Krušné hory pod drobnohledem expertů ICOMOS Aktualität: Das Erzgebirge unter der Lupe von Experten des ICOMOS  Aktuality: Čeští Němci se sešli v Praze Aktualität: Die Deutschböhmen haben sich in  Prag getroffen  Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur-und Sportveranstaltungen in...

Celé číslo ke stažení ikona 5.57MB

Více ...

Září 2015

Září 2015

Duchovní sloupek: 71,6 procenta od spolužití k přátelství Geistliches: 71,6 Prozent vom Zusammenleben zur Freundschaft Téma: Zpracování dřeva má v Krušných horách dlouhou tradici Thema: Die Holzverarbeitung hat im Erzgebirge eine lange Tradition Aktuality: Program 2020 Lesů ČR přispívá k rozvoji Krušných hor Aktualität: Das Programm 2020 des tschechischen Staatsforstes trägt zur Entwicklung des Erzgebirges bei Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur...

Celé číslo ke stažení ikona 6.1MB

Více ...

Srpen 2015

Srpen 2015

Duchovní sloupek: Cesta ke smíření Čechů a Rusů Geistliches: Ein Weg zur Versöhnung von Tschechen und Russen Téma: Rok zemědělce v Krušných horách Thema: Jahr eines Bauers im Erzgebirge Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: Královská mincovna zve na Netopýří noc Kultur und Gesellschaft: Die Königliche Münze lädt zur Fledermausnacht ein Ze...

Celé číslo ke stažení ikona 4.99MB

Více ...

Červenec 2015

Červenec 2015

Duchovní sloupek: Prázdniny Geistliches: Die Ferien Téma: Zemědělství v Krušných horách dříve a dnes Thema: Landwirtschaft im Erzgebirge früher und heute Ze společnosti a kultury: Když písně Antona Günthera zaznějí v jeho rodném městě Kultur und Gesellschaft: Wenn die Lieder Anton Günthers in seiner Heimatstadt erklingen Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze...

Celé číslo ke stažení ikona 4.94MB

Více ...

Červen 2015

Červen 2015

Duchovní sloupek: Vzpomínka Geistliches: Erinnerung Ze společnosti a kultury: Biskup František Radkovský a „Gruppe Abertham“ Kultur und Gesellschaft: Bischof František Radkovský und die „Gruppe Abertham“ Aktuality: Promítání v Abertamech Aktualität: Filmprojektion in Abertamy Ze společnosti a kultury: Noc kostelů v Rudném Kultur und Gesellschaft: Die Nacht der Kirchen in Rudné Aktuality: Sudetští Němci podpořili významné změny Aktualität: Die Sudetendeutschen unterstützten wesentliche...

Celé číslo ke stažení ikona 6.74MB

Více ...

Květen 2015

Květen 2015

Duchovní sloupek: Konec – začátek Geistliches: Das Ende – ein Anfang Téma: Konec druhé světové války Thema: Ende des zweiten Weltkrieges Téma: Události jara a léta 1945 v Nejdku Thema: Ereignisse im Frühjahr und Sommer 1945 in Neudek Téma: Poválečná kuriozita – Svobodná republika Schwarzenberg Thema: Die Nachkriegskuriosität – Freie Republik Schwarzenberg Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und...

Celé číslo ke stažení ikona 6.4MB

Více ...

Duben 2015

Duben 2015

Duchovní sloupek: Podobný příběh, ale úplně jiného chlapce Geistliches: Eine ähnliche Geschichte, aber eines ganz anderen Jungen Téma: Knihy kolem nás Thema: Bücher in unserer Umgebung Zapomenuté příběhy: Příběh s otazníky z Hřebečné Vergessene Geschichten: Eine Geschichte mit Fragezeichen von Hengstererben Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury:...

Celé číslo ke stažení ikona 6.94MB

Více ...

Březen 2015

Březen 2015

Duchovní sloupek: O duši dítěte Geistliches: Über die Seele des Kindes...........................3 Téma: Údržba běžeckých tras v západní části Krušných hor Thema: Präparierung der Langlaufloipen im Westerzgebirge..........................4 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region...........8 Ze společnosti a kultury: Dámská jízda na Divoký západ Kultur und Gesellschaft: Der...

Celé číslo ke stažení ikona 6.53MB

Více ...