Archiv vydání

Červenec 2016

Červenec 2016

Hory a lidé: Dvě vzpomínky na jáchymovského historika dr. Jana Urbana Gebirge und Leute: Zwei Erinnerungen an den Joachimsthaler Historiker Dr. Jan Urban .....4 Ze společnosti a kultury: Tajemné příběhy Krušné horory Kultur und Gesellschaft: Mysteriöse Geschichten des Erzgebirges ...................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ..........................8...

Celé číslo ke stažení ikona 5.94MB

Více ...

Červen 2016

Červen 2016

Ze společnosti a kultury: Flaschnerova kaple se opět otevřela veřejnosti Kultur und Gesellschaft: Flaschnerkapelle öffnete sich wieder für die Öffentlichkeit..........................4 Tip na výlet: Po stopách zaniklých bublavských hostinců Ausfl ugstipp: Auf den Spuren der verschwundenen Gaststätten in Bublava ......................................................5 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur-...

Celé číslo ke stažení ikona 7.43MB

Více ...

Květen 2016

Květen 2016

Hory a lidé: Vladimír Ráž, pohádkový král Miroslav Gebirge und Leute: Vladimír Ráž, der Märchenkönig Miroslav .......................................4 Sport: Běžkaře trápí mírné zimy i dosluhující technika Sport: Die Skifahrer plagen milde Winter und auch die ausgediente Technik .............................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region...

Celé číslo ke stažení ikona 7.76MB

Více ...

Duben 2016

Duben 2016

Téma: Krušné hory – atmosférické a klimatické vlivy Thema: Erzgebirge – atmosphärische und klimatische Einfl üsse ...........................................4 Hory a lidé: Kdo jste, doktore Slánský? Gebirge und Leute: Wer sind Sie, Herr Doktor Slánský? ................................................6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ...................8 Ze...

Celé číslo ke stažení ikona 5.59MB

Více ...

Březen 2016

Březen 2016

Téma: Dávné krušnohorské svědectví z mořského dna Thema: Ein altes Erzgebirgszeugnis aus dem Meeresgrund ................................................4 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ..........................9 Sport: 108 let spolku zimních sportů Sport: 108 Jahre des Wintersportvereins .................10 Ze společnosti a kultury: Masopust v lázních Jáchymov...

Celé číslo ke stažení ikona 6.82MB

Více ...

Únor 2016

Únor 2016

Téma: Krušnohorské lesní hospodářství (2. část) Thema: Forstwirtschaft im Erzgebirge (2. Teil).........5 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ..........................9 Historie: Náměstí v Horní Blatné Geschichte: Marktplatz in Horní Blatná ..................10 Když se řekne: Tolar Wenn man sagt: Taler ...............................................13 Rozhovor: S...

Celé číslo ke stažení ikona 5.49MB

Více ...

Leden 2016

Leden 2016

Téma: Krušnohorské lesní hospodářství (1. část) Thema: Forstwirtschaft im Erzgebirge (1. Teil).........4 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ..........................8 Aktuality: 500 let města Jáchymov Aktualität: 500 Jahre Stadt Jáchymov .......................9 Historie: Špitální kostel v Jáchymově Geschichte: Spitalkirche in Jáchymov .....................10 Ze...

Celé číslo ke stažení ikona 6.16MB

Více ...

Prosinec 2015

Prosinec 2015

Téma: Krušnohorské tisícovky (2. část) Thema: Tausender des Erzgebirges (2. Teil) ...................4 Sport: Novinky v krušnohorské stopě Sport: Neuigkeiten in der weißen Spur im Erzgebirge ...6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ............8 Ze společnosti a kultury: Sousedské posezení s Petrem Mikšíčkem Kultur und Gesellschaft: Nachbarliches Beisammensein...

Celé číslo ke stažení ikona 5.37MB

Více ...

Listopad 2015

Listopad 2015

Duchovní sloupek: Cesta Geistliches: Der Weg ......................................................3 Téma: Krušnohorské tisícovky (1. část) Thema: Tausender des Erzgebirges (1. Teil) ...................4 Ze společnosti a kultury: Královská mincovna zpříjemní advent výstavou betlémů Kultur und Gesellschaft: Die Königliche Münze in Jáchymov stellt in der Adventszeit die Krippen aus ............................................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní...

Celé číslo ke stažení ikona 6.06MB

Více ...

Říjen 2015

Říjen 2015

Duchovní sloupek: Je strach z uprchlíků oprávněný? Geistliches: Ist die Angst vor Flüchtlingen berechtigt?  Aktuality: Krušné hory pod drobnohledem expertů ICOMOS Aktualität: Das Erzgebirge unter der Lupe von Experten des ICOMOS  Aktuality: Čeští Němci se sešli v Praze Aktualität: Die Deutschböhmen haben sich in  Prag getroffen  Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur-und Sportveranstaltungen in...

Celé číslo ke stažení ikona 5.57MB

Více ...

Září 2015

Září 2015

Duchovní sloupek: 71,6 procenta od spolužití k přátelství Geistliches: 71,6 Prozent vom Zusammenleben zur Freundschaft Téma: Zpracování dřeva má v Krušných horách dlouhou tradici Thema: Die Holzverarbeitung hat im Erzgebirge eine lange Tradition Aktuality: Program 2020 Lesů ČR přispívá k rozvoji Krušných hor Aktualität: Das Programm 2020 des tschechischen Staatsforstes trägt zur Entwicklung des Erzgebirges bei Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur...

Celé číslo ke stažení ikona 6.1MB

Více ...

Srpen 2015

Srpen 2015

Duchovní sloupek: Cesta ke smíření Čechů a Rusů Geistliches: Ein Weg zur Versöhnung von Tschechen und Russen Téma: Rok zemědělce v Krušných horách Thema: Jahr eines Bauers im Erzgebirge Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region Ze společnosti a kultury: Královská mincovna zve na Netopýří noc Kultur und Gesellschaft: Die Königliche Münze lädt zur Fledermausnacht ein Ze...

Celé číslo ke stažení ikona 4.99MB

Více ...