Archiv vydání

březen 2017

březen 2017

Sport: Karlův běh 2017 – Češi versus Němci a všichni proti mlze Sport: Karlslauf 2017 – Tschechen gegen Deutsche und alle gegen den Nebel ...........................4 Sport: Nejmenší lyžaři poměřili síly na Bublavě Sport: Die kleinsten Skifahrer haben ihre Kräfte in Bublava gemessen ..................................................6 Sport: Radon Ski Pec 2017 Sport: Radon Ski Pec 2017 ........................................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v...

Celé číslo ke stažení ikona 13.6MB

Více ...

únor 2017

únor 2017

Aktuality: Tříkrálová sbírka poprvé v Perninku Aktualität: Dreikönigswohltätigkeitssammlung erstmalig in Pernink ...................................................4 Historie: Třicetiletá válka v Krušných horách – 1. část Geschichte:Der Dreißigjährige Krieg im Erzgebirge – Teil 1 ................................................5 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region...

Celé číslo ke stažení ikona 7.07MB

Více ...

leden 2017

leden 2017

Ze společnosti a kultury: Krušnohorské vánoční koncerty Kultur und Gesellschaft: Erzgebirgische Weihnachtskonzerte ...........................4 Z naší přírody: Další lovecká sezona v Krušných horách pomalu končí Aus unserer Natur: Eine weitere Jagdsaison in Erzgebirge geht langsam zu Ende ..........................5 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ...................8...

Celé číslo ke stažení ikona 4.42MB

Více ...

prosinec 2016

prosinec 2016

Téma: Krušnohorské Vánoce Thema: Weihnachten im Erzgebirge ..........................4 Téma: Jak Karl kšeftoval s vánočním stromkem Thema: Wie der Karl mit seinem Weihnachtsbaum Handel trieb ...................................5 Téma: Adam a Eva Thema: Adam und Eva ...............................................6 Aktuality: Odešla Anna Gorawská Aktualität: Anna Gorawska (geb. Pfob) ist gestorben ............................................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a...

Celé číslo ke stažení ikona 5.85MB

Více ...

listopad 2016

listopad 2016

Z naší přírody: Krušné hory – jedno pohoří, dva přístupy k lesu i zvěři Aus unserer Natur: Erzgebirge – ein Gebirge, zwei verschiedene Ansichten zu Wald und Wild ..............4 Historie: Pašeráctví a pytláctví ze vzpomínek pamětníků Geschichte: Schmugglerei und Pascherei in Erinnerungen von Zeitzeugen .......................................6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der...

Celé číslo ke stažení ikona 6.62MB

Více ...

Říjen 2016

Říjen 2016

Hory a lidé: Dlouhý pašerák Gebirge und Leute: Der lange Pascher 4 Historie: Příklady pašování v Krušnohoří za první republiky Geschichte: Beispiele der Schmugglerei im Erzgebirge in der ersten Republik 6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region 8 Aktuality: Potomci ostrovské větve rodu Šliků v Jáchymově a Ostrově Aktualität: Die Nachfahren des Adelgeschlecht Šlik in Jáchymov...

Celé číslo ke stažení ikona 7.08MB

Více ...

září 2016

září 2016

Téma: Oslavy 500 let města Jáchymova Thema: Die Stadt Jáchymov hat seine 500-jährige Geschichte gefeiert .......................................3 Historie: Pět set let Jáchymova v datech a obrazech Geschichte: 500 Jahre Jáchymov in Daten und Bilder ...............................................................8 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region .......................10...

Celé číslo ke stažení ikona 5.94MB

Více ...

Srpen 2016

Srpen 2016

Z naší přírody: Čtyři desítky let lezení po skalách v severozápadním Krušnohoří Aus unserer Natur: Vierzig Jahre Klettern im nordwestlichen Erzgebirge ..........................................4 Ze společnosti a kultury: Novinky 5. ročníku Landart setkání v Königsmühle Kultur und Gesellschaft: Neuigkeiten des 5. Landart-Treffens in Königsmühle .................................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante...

Celé číslo ke stažení ikona 6.01MB

Více ...

Červenec 2016

Červenec 2016

Hory a lidé: Dvě vzpomínky na jáchymovského historika dr. Jana Urbana Gebirge und Leute: Zwei Erinnerungen an den Joachimsthaler Historiker Dr. Jan Urban .....4 Ze společnosti a kultury: Tajemné příběhy Krušné horory Kultur und Gesellschaft: Mysteriöse Geschichten des Erzgebirges ...................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ..........................8...

Celé číslo ke stažení ikona 5.94MB

Více ...

Červen 2016

Červen 2016

Ze společnosti a kultury: Flaschnerova kaple se opět otevřela veřejnosti Kultur und Gesellschaft: Flaschnerkapelle öffnete sich wieder für die Öffentlichkeit..........................4 Tip na výlet: Po stopách zaniklých bublavských hostinců Ausfl ugstipp: Auf den Spuren der verschwundenen Gaststätten in Bublava ......................................................5 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur-...

Celé číslo ke stažení ikona 7.43MB

Více ...

Květen 2016

Květen 2016

Hory a lidé: Vladimír Ráž, pohádkový král Miroslav Gebirge und Leute: Vladimír Ráž, der Märchenkönig Miroslav .......................................4 Sport: Běžkaře trápí mírné zimy i dosluhující technika Sport: Die Skifahrer plagen milde Winter und auch die ausgediente Technik .............................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region...

Celé číslo ke stažení ikona 7.76MB

Více ...

Duben 2016

Duben 2016

Téma: Krušné hory – atmosférické a klimatické vlivy Thema: Erzgebirge – atmosphärische und klimatische Einfl üsse ...........................................4 Hory a lidé: Kdo jste, doktore Slánský? Gebirge und Leute: Wer sind Sie, Herr Doktor Slánský? ................................................6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ...................8 Ze...

Celé číslo ke stažení ikona 5.59MB

Více ...