Archiv vydání

říjen 2018

říjen 2018

Téma: Tajná zpráva o Marcebile – Novinářka na stopě zlým mlhám Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla – Journalistin auf der Spur des bösen Nebels ..........4 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur - und Sportveranstaltungen in der Region ...............8 Historie: Nejdecko a vznik Československa v roce 1918 Geschichte: Nejdek und Umgebung in der Zeit der Gründung der Tschechoslowakei im Jahr 1918 ....10 Historie:...

Více ...

září 2018

září 2018

Aktuality: Reportáž z nultého ročníku akce „Po padesáti letech“ Aktualität: Ein Bericht von dem Nulljahrgang der Veranstaltung „Nach fünfzig Jahren“ ...............4 Ze společnosti a kultury: Rok bublavského kostela Kultur und Gesellschaft: Ein Jahr im Leben der Kirche in Bublava ..............................................4 Téma: Tajná zpráva o Marcebile – Rozchod Marcebily a Hanse Humpelnmanna Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla – Marcebila und Hans Humpelnmann trennen sich....6 Ze...

Více ...

srpen 2018

srpen 2018

Téma: Tajná zpráva o Marcebile – Humpelnmannova proměna v démona Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla – Humpelnmanns Umwandlung in einen Dämon .......4 Z naší přírody: Začala revitalizace rašeliniště v Perninku Aus unserer Natur: Die Revitalisierung des Torfmoors in Pernink hat begonnen ..................6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur - und Sportveranstaltungen in der Region ...............8 Ze...

Celé číslo ke stažení ikona 13.91MB

Více ...

červenec 2018

červenec 2018

Téma: Tajná zpráva o Marcebile – Mlžné estrády Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla – neblige Estraden.....................................................................4 Ze společnosti a kultury: Dva z Krušnohoří – výstava fotografií a dřevořezeb v Nejdku Kultur und Gesellschaft: Zwei aus dem Erzgebirge – Austellung mit Fotografien und Holzschnitten in Nejdek.......................................................................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní...

Celé číslo ke stažení ikona 7.03MB

Více ...

červen 2018

červen 2018

Téma: Tajná zpráva o Marcebile – Kalné ráno pod Červenou jámou Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla – Düsterer Morgen unter der Roter Grube ...............4 Hory a lidé: Josef Langmüller z Ostrova se dožil 100 let Gebirge und Leute: Josef Langmüller aus Ostrov hat seinen 100. Geburtstag gefeiert .................................6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region...

Celé číslo ke stažení ikona 12.17MB

Více ...

květen 2018

květen 2018

Téma: Tajná zpráva o Marcebile – signály od Červené jámy Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla – Signale von der Roten Grube ..................................4 Z naší přírody: Tisovec – nová přírodní památka na Kraslicku Aus unserer Natur: Tisovec – Neues Naturdenkmal bei Kraslice ...........................6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kulturund Sportveranstaltungen in der Region ...................8 Ze...

Celé číslo ke stažení ikona 12.97MB

Více ...

duben 2018

duben 2018

Téma: Tajná zpráva o Marcebile – láska na první pohled? Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla – Liebe auf den ersten Blick? ........................................4 Hory a lidé: Osobnost z našeho kraje – dr. Johann Endt Gebirge und Leute: Persönlichkeit aus unserer Gegend – Dr. Johann Endt ............................6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kulturund Sportveranstaltungen in der Region...

Celé číslo ke stažení ikona 6.72MB

Více ...

březen 2018

březen 2018

Téma: Tajná zpráva o Marcebile Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla ..............4 Ze společnosti a kultury: Swing ovládl Pernink Kultur und Gesellschaft: Swing beherrschte Pernink ........................................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ..........................8 Abertamské noviny: Závody štafet historických lyžníků již podesáté Aberthamer...

Celé číslo ke stažení ikona 7.9MB

Více ...

únor 2018

únor 2018

 s Tříkrálovou sbírkou Aktualität: Durch Pernink sind wieder Kinder zur Dreikönigsammlung gegangen ............................4 Tip na výlet: Praktický průvodce běžkaře po západním Krušnohoří Ausfl ugstipp: Praktischer Führer des Langläufers im westlichen Erzgebirge ...........................................5 Z naší přírody: Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí… Aus unserer Natur: Das Land unter dem Schnee schweigt, dort sind Spuren der Wölfe ............7 Ze společnosti a kultury:...

Celé číslo ke stažení ikona 6.78MB

Více ...

leden 2018

leden 2018

Tip na výlet: Praktický průvodce běžkaře po centrálním Krušnohoří Ausfl ugstipp: Praktischer Führer des Langläufers im zentralen Erzgebirge .............................................4 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kulturund Sportveranstaltungen in der Region ...................8 Ze společnosti a kultury: Divadlo Kopec lidi baví Kultur und Gesellschaft: Das Theater Kopec unterhält die Menschen...

Celé číslo ke stažení ikona 7.12MB

Více ...

luft prosinec 2017

luft prosinec 2017

Téma: Vánoce 2017 Thema: Weihnachten 2017 .........................................4 Aktuality: Adventní dílny na bývalé perninské faře Aktualität: Adventswerkstatt in der ehemaligen Pfarrei in Pernink ......................................................5 Ze společnosti a kultury: Živý betlém v Perninku Kultur und Gesellschaft: Die lebendige Weihnachtskrippe in Pernink .....................................6 Historie: Nejdecký vodovod Geschichte: Das Neudeker Wasserwerk...

Celé číslo ke stažení ikona 12.08MB

Více ...

listopad 2017

listopad 2017

Ze společnosti a kultury: Odtajněná zpráva o Marcebile konečně vyjde knižně Kultur und Gesellschaft: Die veröffentlichten Nachrichten über Marcebila erscheint endlich in Buchform ...................................................4 Ze společnosti a kultury: Ohlédnutí za mezinárodním sympoziem v Ostrově Kultur und Gesellschaft: Ein Rückblick auf das internationale Symposium in Ostrov ...................6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und...

Celé číslo ke stažení ikona 7.44MB

Více ...