Archiv vydání

leden 2017

leden 2017

Ze společnosti a kultury: Krušnohorské vánoční koncerty Kultur und Gesellschaft: Erzgebirgische Weihnachtskonzerte ...........................4 Z naší přírody: Další lovecká sezona v Krušných horách pomalu končí Aus unserer Natur: Eine weitere Jagdsaison in Erzgebirge geht langsam zu Ende ..........................5 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ...................8...

Celé číslo ke stažení ikona 4.42MB

Více ...

prosinec 2016

prosinec 2016

Téma: Krušnohorské Vánoce Thema: Weihnachten im Erzgebirge ..........................4 Téma: Jak Karl kšeftoval s vánočním stromkem Thema: Wie der Karl mit seinem Weihnachtsbaum Handel trieb ...................................5 Téma: Adam a Eva Thema: Adam und Eva ...............................................6 Aktuality: Odešla Anna Gorawská Aktualität: Anna Gorawska (geb. Pfob) ist gestorben ............................................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a...

Celé číslo ke stažení ikona 5.85MB

Více ...

listopad 2016

listopad 2016

Z naší přírody: Krušné hory – jedno pohoří, dva přístupy k lesu i zvěři Aus unserer Natur: Erzgebirge – ein Gebirge, zwei verschiedene Ansichten zu Wald und Wild ..............4 Historie: Pašeráctví a pytláctví ze vzpomínek pamětníků Geschichte: Schmugglerei und Pascherei in Erinnerungen von Zeitzeugen .......................................6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der...

Celé číslo ke stažení ikona 6.62MB

Více ...

Říjen 2016

Říjen 2016

Hory a lidé: Dlouhý pašerák Gebirge und Leute: Der lange Pascher 4 Historie: Příklady pašování v Krušnohoří za první republiky Geschichte: Beispiele der Schmugglerei im Erzgebirge in der ersten Republik 6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region 8 Aktuality: Potomci ostrovské větve rodu Šliků v Jáchymově a Ostrově Aktualität: Die Nachfahren des Adelgeschlecht Šlik in Jáchymov...

Celé číslo ke stažení ikona 7.08MB

Více ...

září 2016

září 2016

Téma: Oslavy 500 let města Jáchymova Thema: Die Stadt Jáchymov hat seine 500-jährige Geschichte gefeiert .......................................3 Historie: Pět set let Jáchymova v datech a obrazech Geschichte: 500 Jahre Jáchymov in Daten und Bilder ...............................................................8 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region .......................10...

Celé číslo ke stažení ikona 5.94MB

Více ...

Srpen 2016

Srpen 2016

Z naší přírody: Čtyři desítky let lezení po skalách v severozápadním Krušnohoří Aus unserer Natur: Vierzig Jahre Klettern im nordwestlichen Erzgebirge ..........................................4 Ze společnosti a kultury: Novinky 5. ročníku Landart setkání v Königsmühle Kultur und Gesellschaft: Neuigkeiten des 5. Landart-Treffens in Königsmühle .................................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante...

Celé číslo ke stažení ikona 6.01MB

Více ...

Červenec 2016

Červenec 2016

Hory a lidé: Dvě vzpomínky na jáchymovského historika dr. Jana Urbana Gebirge und Leute: Zwei Erinnerungen an den Joachimsthaler Historiker Dr. Jan Urban .....4 Ze společnosti a kultury: Tajemné příběhy Krušné horory Kultur und Gesellschaft: Mysteriöse Geschichten des Erzgebirges ...................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ..........................8...

Celé číslo ke stažení ikona 5.94MB

Více ...

Červen 2016

Červen 2016

Ze společnosti a kultury: Flaschnerova kaple se opět otevřela veřejnosti Kultur und Gesellschaft: Flaschnerkapelle öffnete sich wieder für die Öffentlichkeit..........................4 Tip na výlet: Po stopách zaniklých bublavských hostinců Ausfl ugstipp: Auf den Spuren der verschwundenen Gaststätten in Bublava ......................................................5 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur-...

Celé číslo ke stažení ikona 7.43MB

Více ...

Květen 2016

Květen 2016

Hory a lidé: Vladimír Ráž, pohádkový král Miroslav Gebirge und Leute: Vladimír Ráž, der Märchenkönig Miroslav .......................................4 Sport: Běžkaře trápí mírné zimy i dosluhující technika Sport: Die Skifahrer plagen milde Winter und auch die ausgediente Technik .............................7 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region...

Celé číslo ke stažení ikona 7.76MB

Více ...

Duben 2016

Duben 2016

Téma: Krušné hory – atmosférické a klimatické vlivy Thema: Erzgebirge – atmosphärische und klimatische Einfl üsse ...........................................4 Hory a lidé: Kdo jste, doktore Slánský? Gebirge und Leute: Wer sind Sie, Herr Doktor Slánský? ................................................6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ...................8 Ze...

Celé číslo ke stažení ikona 5.59MB

Více ...

Březen 2016

Březen 2016

Téma: Dávné krušnohorské svědectví z mořského dna Thema: Ein altes Erzgebirgszeugnis aus dem Meeresgrund ................................................4 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ..........................9 Sport: 108 let spolku zimních sportů Sport: 108 Jahre des Wintersportvereins .................10 Ze společnosti a kultury: Masopust v lázních Jáchymov...

Celé číslo ke stažení ikona 6.82MB

Více ...

Únor 2016

Únor 2016

Téma: Krušnohorské lesní hospodářství (2. část) Thema: Forstwirtschaft im Erzgebirge (2. Teil).........5 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region ..........................9 Historie: Náměstí v Horní Blatné Geschichte: Marktplatz in Horní Blatná ..................10 Když se řekne: Tolar Wenn man sagt: Taler ...............................................13 Rozhovor: S...

Celé číslo ke stažení ikona 5.49MB

Více ...