Archiv vydání

duben 2021

Z naší přírody: Chráněná území západních Krušných  hor: Vlčí jámy Aus unserer Natur: Naturschutzgebiete des  Westerzgebirges: Wolfs- und Eispinge ......................4 Ze společnosti a kultury: Projekt Přísečnice žije –  Preßnitz lebt má pokračování Kultur und Gesellschaft: Fortsetzung des Projektes  „Přísečnice žije – Preßnitz lebt“ ..............................7 Hory a lidé: Zázračný léčitel Johann Baptista Rölz Gebirge und Leute: Der Wunderheiler Johann  Baptist Rölz...

Více ...

březen 2021

březen 2021

Sport: Perninští lyžníci Sport: Skifahrer aus Pernink ..................................5 Z naší přírody: Chráněná území západních Krušných hor (1. díl) Aus unserer Natur: Naturschutzgebiete des Westerzgebirges (1. Teil)..........................................8 Historie: Evangelické kostely v Krušných horách (1. díl) Geschichte: Evangelische Kirchen im Erzgebirge (1.Teil) ......................................................................12 Historie: Evangelíci na Nejdecku (1. díl)...

Více ...

únor 2021

únor 2021

Historie: Misionář a průzkumník P. Václav Linck z Nejdku v mexické Kalifornii Geschichte: Missionar und Forscher P. Václav Linck aus Nejdek im Mexikanischen Kalifornien .............4 Tip na výlet: Tipy na zimní výlety pro pěší a začínající běžkaře Ausfl ugstipp: Winterausfl üge für die Fußgänger und Langlaufanfänger .............................................8 Historie: Poštovní známky s razítky nejdecké pošty v průběhu desetiletí Geschichte: Briefmarken mit Poststempeln von Neudek im...

Více ...

leden 2021

leden 2021

Se zamyšlením a v klidu na cestě do, doufejme, lepšího roku Mit Besinnlichkeit und Ruhe auf dem Weg in ein hoffentlich besseres Jahr .........................................4 Ze společnosti a kultury: Poezie Krušnohoří – POKR Kultur und Gesellschaft: Poesie des Erzgebirges – POKR .......................................................................5 Historie: Hospody ve Stříbrné (dokončení) Geschichte: Die Gasthäuser in Silberbach/Stříbrná (Schluss)...

Více ...

prosinec 2020

prosinec 2020

Ze společnosti a kultury: Krušnohorský advent v době covidové Kultur und Gesellschaft: Erzgebirgischer Advent in der Covid-Zeit......................................................4 Historie: Hospody ve Stříbrné (1. část) Geschichte: Die Gasthäuser in Silberbach/Stříbrná (1. Teil) .....................................................................8 Sport: Podzimní Hroznatův běh opět jako výzva Sport: Herbstlicher „Hroznata Lauf“ war wieder eine Herausforderung...

Více ...

listopad 2020

listopad 2020

Ze společnosti a kultury: Mezinárodní dobrovolnictví na hradě Hartenberg Kultur und Gesellschaft: Internationale Freiwilligenarbeit auf der Burg Hartenberg ..........5 Ze společnosti a kultury: Poezie Krušnohoří – POKR Kultur und Gesellschaft: Poesie des Erzgebirges – POKR .......................................................................7 Téma Luftu: Jména obcí v pověstech (1. díl) Thema: Sagen zu Ortsnamen (1. Teil) .....................8 Historie: Jáchymov v 16. století (9....

Více ...

říjen 2020

říjen 2020

Aktuality: Volby do krajských zastupitelstev Aktualität: Kreiswahlen 2020..................................4 Historie: Nejdek – v současnosti největší město západního Krušnohoří (1. díl) Geschichte: Nejdek – heute die größte Stadt des Westerzgebirges (1. Teil ...........................................5 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region .......................8...

Více ...

září 2020

září 2020

Historie: Z „černé kroniky“ železnic západního Krušnohoří (2. část) Geschichte: Aus der „Schwarzen Chronik“ der Eisenbahn im Westerzgebirge (2. Teil) ....................4 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region .......................8 Téma Luftu: Pověsti z českého Krušnohoří: Poklad na Vysokém kameni Thema: Sagen des böhmischen Erzgebirges: Das Schatzgewölbe auf...

Více ...

srpen 2020

srpen 2020

Historie: Z „černé kroniky“ železnic západního Krušnohoří (1. část) Geschichte: Aus der „Schwarzen Chronik“ der Eisenbahn im Westerzgebirge (1. Teil) ....................4 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region .......................8 Téma Luftu: Pověsti z českého Krušnohoří – tanec permoníků na Mědníku Thema: Sagen des böhmischen Erzgebirges – der Zwergtanz im...

Více ...

červenec 2020

červenec 2020

Ze společnosti a kultury: Dvojí svěcení Kultur und Gesellschaft: Zweierlei Weihen ............5 Tip na výlet: Na kole po centrálním Krušnohoří Ausfl ugstipp: Fahrradausfl ug durch das zentrale Erzgebirge................................................................6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kulturund Sportveranstaltungen in der Region ................8 Téma Luftu: Loupežníci na Frauensteinu Thema:...

Více ...

červen 2020

červen 2020

Tip na výlet: Naučná stezka „Vysoká Štola – Oldřichov“ Ausflugstipp: Der Lehrpfad „Vysoká Štola – Oldřichov“..4 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region...........................8 Aktuality: Výstava v Ostrově „Jiří Urban – šperkař a výtvarník“ Aktualität: Ausstellung in Ostrov: „Jiří Urban – Juwelier und bildender Künstler“...............................9 Téma Luftu:...

Více ...

květen 2020

květen 2020

Tip na výlet: Z Bludné do Luhů a Hájů a zase zpátky Ausfl ugstipp: Aus Bludná nach Luhy und Háje und wieder zurück...................................................................3 Téma Luftu: O hbitém čeledínovi z Rechenbergu Thema: Vom fl inken Knecht zu Rechenberg...............8 Historie: Vysoká Pec – pec, která nám nespadla Geschichte: Vysoká Pec – ein ehemaliger Bergort bei Nejdek......................................................................10 Sport: Hroznatův běh na jaře...

Více ...