Archiv vydání

duben 2022

duben 2022

Z naší přírody: Přírodní památka Přebuzské vřesoviště Aus unserer Natur: Naturdenkmal Přebuzské vřesoviště..................................................................5 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region........................8 Aktuality: Referendum v Jáchymově – jakou váhu má hlas občana? Aktualität: Die Volksabstimmung in Jáchymov – welche Bedeutung hat...

Více ...

březen 2022

březen 2022

Historie: Boj s vodou v Jáchymově v roce 1981 Geschichte: Kampf gegen das Hochwasser in Jáchymov im Jahr 1981............................................4 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region........................8 Sport: Abertamská lyže 2022 Sport: Skilanglauf „Abertamská lyže 2022“............9 Historie: Podzemí dolu Sauersack Geschichte: Das Bergwerk Sauersack...

Více ...

únor 2022

únor 2022

Sport: Krušnohorské běžkování Sport: Erzgebirgischer Skilanglauf..........................5 Sport: Ohlédnutí za zimními sporty v Jáchymově před sto lety Sport: Rückblick auf den Wintersport in St. Joachimsthal vor hundert Jahren........................6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region.........................8 Reakce čtenářů: O ostrovském porcelánu podruhé...

Více ...

leden 2022

leden 2022

Vážně nevážně: Vážení „tvorové“! Ernsthaft unernsthaft: Geehrte „Geschöpfe“!........4 Z naší přírody: Vodní nádrže Krušných hor (6. díl): Horka Aus unserer Natur: Talsperren des Erzgebirges (6. Teil): Horka ........................................................5 Ze společnosti a kultury: In memoriam Stanislava Burachoviče Kultur und Gesellschaft: Zum Gedenken an Stanislav Burachovič...............................................7 Ze společnosti a kultury: Za Franzem Pfobem Kultur und...

Více ...

prosinec 2021

prosinec 2021

Z naší přírody: Wolkensteinské Švýcarsko Aus unserer Natur: Die Wolkensteiner Schweiz.....4 Historie: Z Lehmannovy kroniky Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik.........6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní  a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und  Sportveranstaltungen in der Region .......................8 Ze společnosti a kultury: Betlémy známé i neznámé  v Ostrově Kultur und Gesellschaft: Bekannte und unbekannte  Krippen in...

Více ...

listopad 2021

listopad 2021

Z naší přírody: Skály v údolí říčky Schwarze Pockau Aus unserer Natur: Die Felsen im Tal der Schwarzen Pockau.............................................4 Ze společnosti a kultury: Oktoberfest na Celnici u Jelení Kultur und Gesellschaft: Oktoberfest „Beim Zoll“ bei Jelení...................................................................7 Ze společnosti a kultury: Pozvánka na mimořádný koncert – Nancy Thym Kultur und Gesellschaft: Einladung zu einem außergewöhnlichen Konzert von Nancy Thym...

Více ...

říjen 2021

říjen 2021

Aktuality: Volby do německého Spolkového sněmu 2021 Aktualität: Die Wahlen zum Deutschen Bundestag 2021 ..........................................................4 Z naší přírody: Masiv Teufelssteine v údolí Steinbachtal Aus unserer Natur: Das Teufelssteinmassiv im Steinbachtal ..........................................................6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur – und Sportveranstaltungen in der Region...

Více ...

září 2021

září 2021

Rozhovor měsíce: Loučení faráře Marka Bonaventury Hrice Gespräch: Abschied von Pfarrer Marek Bonaventura Hric...........................................................................3 Z naší přírody: Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (dokončení) Aus unserer Natur. Nationales Naturschutzgebiet Gottesgaber Hochmoor (Schluss) .............................6 Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kulturund...

Více ...

srpen 2021

srpen 2021

Historie: Krušné hory ve fi lmu a televizi (dokončení) Geschichte: Erzgebirge im Film und Fernsehen (Schluss)..............................................................4 Ze společnosti a kultury: Premiéra dokumentárního fi lmu o Ignáci Sichelbarthovi Kultur und Gesellschaft: Premiere des Films über Ignaz Sichelbarth .......................................................5 Aktuality: Juliana – jedno století panenek Aktualität: Juliana – ein Jahrhundert in Puppen .....7 Ze společnosti a...

Více ...

červenec 2021

červenec 2021

Z naší přírody: Vodní nádrže Krušných hor (1. díl): Kamenička Aus unserer Natur: Stauseen des Erzgebirges (1. Teil): Kamenička.......................................4 Ze společnosti a kultury: Muzeum Královská mincovna Jáchymov Kultur und Gesellschaft: Museum Königliche Münze Jáchymov ..........................................................6 Ze společnosti a kultury: Na planetě Blbýdium Kultur und Gesellschaft: Auf dem Planeten „Blbýdium“ .............................................7...

Více ...

červen 2021

červen 2021

Aktuality: Krušné hory, jaké je chceme? Aktualität: Das Erzgebirge, wie wollen wir es haben?........4 Ze společnosti a kultury: Muzeum Karlovy Vary Kultur und Gesellschaft: Museum Karlovy Vary......6 Aktuality: Rudá věž smrti čeká na návštěvníky Aktualität: Der Rote Turm des Todes wartet auf die Besucher ..............................................................8 Aktuality: Hartenberg nabízí nevšední zážitek Aktualität: Hartenberg bietet ein ungewöhnliches...

Více ...

květen 2021

květen 2021

Z naší přírody: Vlci v českém Krušnohoří Aus unserer Natur: Der Wolf im böhmischen  Erzgebirge..................................................................3 Ze společnosti a kultury: Živé hory – u našich  sousedů Kultur und Gesellschaft: Das wiedererlebte  Erzgebirge – bei unseren Nachbarn .........................5 Aktuality: Ryžovna  Aktualität: Ryžovna (Seifen) ......................................6 Aktuality: Současnost a budoucnost  v severozápadním Krušnohoří...

Více ...