leden 2020

leden 2020

Z obsahu čísla:

Z naší přírody: Netopýři Krušných hor

Aus unserer Natur: Fledermäuse im Erzgebirge.......5

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní

a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und

Sportveranstaltungen in der Region............................8

Aktuality: V Jáchymově byla otevřena expozice

knihovny Latinské školy

Aktualität: In Jáchymov wurde eine Ausstellung

über die Bibliothek der Lateinschule eröffnet............9

Téma: Dramatické osudy milostné sošky Panny

Marie z Mariánské

Thema: Dramatisches Schicksal der gnädiger

Marienstatue aus Mariánská......................................10

Aktuality: Hornická tradice překračuje hranice

Aktualität: Bergbautradition über Ländergrenzen

hinweg............................................................................13

Historie: Světlá i temná historie Korunní kyselky –

Krondorfky

Geschichte: Helle und auch dunkle Geschichte

des Krondorfer Sauerbrunns.......................................14

Historie: Lesík – dříve zemědělská obec, nyní

rekreační oblast

Geschichte: Lesík – früher Landwirdschaftsort,

jetzt Erholungsgebiet....................................................16

Rozhovor: S Milanem Šperlem o lyžování a Zimní

olympiádě dětí a mládeže

Gespräch: Mit Milan Šperl über den Langlauf und

die Kinder- und Jugendolympiade 2020 ..................18

Aktuality: Erichu Zettlovi je 85 let

Aktualität: Erich Zettl ist 85 Jahre alt.......................21

Historie: Hostince a hotely v Horní Blatné (1. část)

Geschichte: Gasthäuser und Hotels in Horní

Blatná (1. Teil)...............................................................22

Z naší přírody: Revitalizace Perninského rašeliniště

dokončena

Aus unserer Natur: Revitalisierung des Torfmoor

bei Pernink wurde beendet..........................................25

Události aktuality: Odchod exulantů

Die Flucht der Exulanten.............................................26

Historie: Lovecké zámečky Krušných hor (1. část)

Geschichte: Jagdschlösser im Erzgebirge (1. Teil)..28

Historie: Jáchymov v 16. století (4. část)

Geschichte: Jáchymov im 16. Jahrhundert (4. Teil).....30

Boží Dar: Karlův běh se blíží

Boží Dar: Karlslauf nähert sich ................................31

Historie: Nejdecké ulice a jejich počty obyvatel

Geschichte: Die Straßen und derer

Einwohnerzahlen in Nejdek........................................32

Recept měsíce: Řepánky

Rezept des Monats: „Řepánky“ – Rübenbuchteln...33