listopad 2019

listopad 2019

Z obsahu čísla:

Tip na výlet: Historické centrum města Freiberg – součást památky světového dědictví UNESCO Ausfl ugstipp: Die historische Altstadt Freiberg als Bestandteil des Weltkulturerbes Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří..................................................4

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region............................8

Téma: Pověsti a pohádky z kraje mezi Klínovcem a Doupovskými horami: Velký rybník Thema: Die Sagen und Märchen aus der Gegend zwischen Klínovec und Doupovské hory: Großer Teich................................................................................10

Historie: Plány na výstavbu krušnohorského letiště nejsou žádnou novinkou Geschichte: Aufbaupläne einer Flughafen im Erzgebirge sind keine Neuigkeit.................................11

Historie: Vývoj osídlení na Ryžovně Geschichte: Entwicklung der Besiedlung in Ryžovna...17

Historie: Škola císaře Františka Josefa v Jáchymově (2. část) Geschichte: Die Kaiser Franz Josefs-Schule in Jáchymov (2. Teil)........................................................15

Aktuality: Den za obnovu lesa – den, který nás spojí Aktualität: Tag der Walderneuerung – Ein Tag, der uns verbinden wird......................................................17

Aktuality: Rok činnosti hospice Archanděla Rafaela v Nejdku

Aktualität: Ein Jahr der Tätigkeit des Hospiz in Nejdek.............................................................................19

Historie: Listopadové události roku 1989 očima nejdecké kroniky Geschichte: Die Ereignisse in November 1989 aus der Sicht der Stadtchronik Nejdek.............................21

Historie: Svatba, která stvrdila hranici Čech a Saska Geschichte: Hochzeit, welche die Grenze zwischen Böhmen und Sachsen besiegelte................................24

Historie: Čtvrtstoletí Mikulášských jízd na Kraslické dráze Geschichte: Vierteljahrhundert der Nikolausfahrten der Kraslice-Bahn.......................................................26

Recept měsíce: Domácí houbové pokrmy – kulajda Rezept des Monats: Hausgemachte Pilzgerichte – „kulajda“......................................................................28

Zaručené počasí: Na prahu zimy Das Wetter: An der Schwelle der Winterzeit.....................................................................30

Vážně nevážně: Dvanácté krušnohorské vinobraní – návrat ke kořenům Ernsthaft unernsthaft: Zwölftes Erzgebirgsweinfest – Rückkehr zu den Wurzeln..........................................31