říjen 2019

říjen 2019

Z obsahu čísla:

Aktuality: Freiberg byl svědkem slavnostního předání

certifikátu pro Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří

Aktualität: In Freiberg wurde die Urkunde für das

Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří

feierlich übergeben...............................................................4

Aktuality: Třetí setkání u šindelovské hutě

Aktualität: Das dritte Treffen bei der Hütte in Šindelová....6

Ze společnosti a kultury: Toskánští Habsburkové

a Schlikové opět v Ostrově

Kultur und Gesellschaft: Toskaner Habsburger und

Schlicks wieder in Ostrov.....................................................7

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní

a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und

Sportveranstaltungen in der Region....................................8

Ze společnosti a kultury: Svatováclavské setkání

na Ryžovně

Kultur und Gesellschaft: Sankt-Wenzel-Treffen

in Ryžovna...........................................................................9

Téma: Pověsti a pohádky z kraje mezi Klínovcem

a Doupovskými horami: Flaschnerova skála

Thema: Die Sagen und Märchen aus der Gegend

zwischen Klínovec und Doupovské hory:

Flaschnerfels.......................................................................11

Historie: Někdejší „rudá pevnost“ Smolné Pece

Geschichte: Smolné Pece – die ehemalige „Rote

Hochburg“..........................................................................12

Historie: Škola císaře Františka Josefa v Jáchymově

(1. část)

Geschichte: Die Kaiser Franz Josefs-Schule in Jáchymov

(1. Teil)................................................................................16

Z naší přírody: Užovka stromová – klenot Poohří

Aus unserer Natur: Die Äskulapnatter –

das Juwel des Egertals.......................................................17

Ze společnosti a kultury: Trochu jiná pouť v Měděnci

Kultur und Gesellschaft: Das etwas andere

Kupferberger Fest.........................................................19

Historie: Perninské kino odkrývá svou minulost

Geschichte: Das Kino in Pernink deckt seine

Geschichte auf..................................................................20

Historie: Jáchymov v 16. století – statuta města (3. část)

Geschichte: Jáchymov im 16. Jahrhundert – Statuten

der Stadt (3. Teil)................................................................22

Sport: Běh lyžařů okolo Jahodovky

Sport: Lauf der Skifahrer um Jahodovka..........................23

Z naší přírody: Rudní bohatství Krušných hor – olovo,

zinek (2. díl)

Aus unserer Natur: Der Erzreichtum des Erzgebirges –

Blei, Zink (2. Teil)...............................................................24

Historie: Obyvatelstvo Krušných hor ve světle sčítání

lidu, domů a bytů (1950–2011)

Geschichte: Die Bevölkerung des Erzgebirges im Licht der

Volks-, Häuser- und Wohnungszählung (1950–2011).........25

Aktuality: Důstojná vzpomínka na leteckou bitvu nad

Kovářskou

Aktualität: Würdiges Andenken an die Luftschlacht über

dem Erzgebirge...................................................................27

Boží Dar: Myslivecký ples na Božím Daru

Boží Dar: Jägerball in Boží Dar.......................................29

Recept měsíce: Domácí džem z černého bezu

Rezept des Monats: Hausgemachte Holunderkonfitüre..31

Vážně nevážně: Už je to tady!

Ernsthaft unernsthaft: Es ist schon da!............................32