září 2019

září 2019

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury: Přísečnice žije / Preßnitz lebt!
Kultur und Gesellschaft: Přísečnice žije / Preßnitz lebt!.....4
Z naší přírody: Obojživelníci Krušných hor
Aus unserer Natur: Lurche im Erzgebirge.......................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní
akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und
Sportveranstaltungen in der Region.................................8
Aktuality: Výprava za krásami UNESCO začíná
v jáchymovských lázních
Aktualität: Expedition zu den UNESCO Schönheiten
fängt in Kurort Jáchymov an...........................................9
Aktuality: Zápis Hornického regionu Erzgebirge/
Krušnohoří na seznam UNESCO – reakce ze saské strany
Aktualität: Antrag der Montanen Kulturlandschaft
Erzgebirge/Krušnohoří an die UNESCO-Liste –
Reaktionen von der sächsischen Seite...........................10
Ze společnosti a kultury: Vandr s muzikou – Hudební
cesta Krušnohořím 2019
Kultur und Gesellschaft: Wandern mit Musik – die
Erzgebirgische Liedertour 2019....................................13
Aktuality: Paličkářky na Přebuzi a výstava fotografi í
na staré poště na Rolavě
Aktualität: Klöpplerinnen in Přebuz und Fotoausstellung
in der alten Post in Rolava............................................14
Historie: Fojtov, jedna z nejstarších obcí Nejdecka
Geschichte: Fojtov, eine der ältesten Gemeinden in der
Region um Nejdek.........................................................16
Sport: Krušnohorská osmitisícovka
Sport: Erzgebirgischer Achttausender Lauf....................18
Ze společnosti a kultury: Přebuzská pouť s exkurzí
za připomínkami 1. světové války
Kultur und Gesellschaft: Frühbußer Kirchweihfest mit
Exkursion zu Zeugnissen des 1. Weltkrieges...................19
Aktuality: Volby do zemského sněmu v Sasku –
krátká analýza
Aktualität: Landtagswahl in Sachsen – eine kurze
Analyse...............................................................................22
Z naší přírody: Rudní bohatství Krušných hor – olovo,
zinek (1. díl)
Aus unserer Natur: Der Erzreichtum des Erzgebirges –
Blei, Zink (1. Teil)..............................................................24
Když se řekne: Kyz, leštěnec, blejno
Wenn man sagt: Kies, Glanz, Blende...............................27
Jáchymov: Den stromů
Jáchymov: Tag der Bäume...............................................28
Boží Dar: Karlův krok
Boží Dar: Karls Schritt.....................................................29
Zaručené poč así: Prázdniny jsou za námi
Das Wetter: Ferien sind hinter uns...........................30
Recept měsíce: Ovčí sýr
Rezept des Monats: Schafskäse ................................32