srpen 2019

srpen 2019

Z obsahu čísla:

Aktuality: Pouť a Cínové slavnosti v Horní Blatné
Aktualität: Das Patronats - und Zinnfest in
Horní Blatná..................................................................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní
akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und
Sportveranstaltungen in der Region............................8
Ze společnosti a kultury: Královská mincovna zve
na Hornické hrátky
Kultur und Gesellschaft: Die Königliche Münze in
Jáchymov lädt zu den „Bergmännischen Spielen“
ein....................................................................................9
Téma: Pověsti a pohádky z kraje mezi Klínovcem
a Doupovskými horami – Hroznětín
Thema: Die Sagen und Märchen aus der
Gegend zwischen Klínovec und Doupovské hory:
Hroznětín.......................................................................10
Ze společnosti a kultury: Land Art festival Königsmühle
Kultur und Gesellschaft: Land Art Festival
Königsmühle.................................................................11
Tip na výlet: Kostel sv. Anny v Annabergu: před 500 lety
vysvěcen, nyní součást světového dědictví UNESCO
Ausfl ugstipp: St. Annenkirche in Annaberg – vor 500
Jahren geweiht und nun ein Objekt des UNESCOWelterbes.......................................................................
12
Historie: Jáchymov v 16. století – statuta města
Geschichte: Jáchymov im 16. Jahrhundert –
Statuten der Stadt..............................................................17
Historie: Může kouření tabáku býti horníkovi k užitku?
Geschichte: Kann dem Bergmann das Tabackrauchen
nützlich seyn?....................................................................18
Tip na výlet: Po naučné stezce dr. Jana Hlouška
Tip na výlet: Po naučné stezce dr. Jana Hlouška...........20
Historie: Černava, obec na jihu Nejdecka
Geschichte: Černava, ein Ort im Süden des
ehemaligen Bezirks Nejdek..............................................24
Historie: Obyvatelstvo na Nejdecku po druhé světové
válce (5. díl)
Geschichte: Die Bevölkerung in dem Gebiet um Nejdek
nach dem II. Weltkrieg (5. Teil)........................................26
Boží Dar: Anenská pouť a řezbářský plenér
Boží Dar: Annafest und Schnitzertag..............................29
Z naší přírody: Zmije na Rolavě
Aus unserer Natur: Otter in Rolava................................30
Zaručené počasí: Léto v plném proudu
Das Wetter: Der Sommer ist in vollem Gange...............31
Recept měsíce: Tradiční příprava hub
Rezept des Monats: Traditionelle Pilzzubereitung........32