červenec 2019

červenec 2019

Z obsahu čísla:

Aktuality: Ano domovu v srdci Evropy
Aktualität: Ja zur Heimat im Herzen Europas.........4
Ze společnosti a kultury: Pouť ve starém domově
v Jelení
Kultur und Gesellschaft: Hirschenstander Fest in
der alten Heimat...........................................................6
Aktuality: Spadlý most na Rolavě a dva horalové
Aktualität: Verfallene Brücke in Rolava und zwei
Gebirgler........................................................................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region.........................8
Ze společnosti a kultury: Perninský masakr počtvrté
Kultur und Gesellschaft: „Perninský masakr“ zum
vierten Mal………...................................................……9
Téma Luftu: Pověsti a pohádky z kraje mezi
Klínovcem a Doupovskými horami: Vlčinec
Thema: Die Sagen und Märchen aus der Gegend
zwischen Klínovec und Doupovské hory: Wölfl ing......10
Ze společnosti a kultury: Ohlédnutí za Nejdeckou poutí
Kultur und Gesellschaft: Rückblick auf das Fest in
Nejdek.............................................................................11
Z naší přírody: Malé včelí ohlédnutí (dokončení)
Aus unserer Natur: Eine kleine Bienengeschichte (Sc
hluss)...............................................................................12
Abertamské noviny: Abertamská pouť dříve a dnes…
Aberthamer Zeitung: Das Fest in Abertamy gestern
und heute.......................................................................14
Aktuality: Záchrana bývalého krušnohorského
Aktualität: Einstiger Broterwerb des Erzgebirges
vor dem Vergessen bewahren....................................16
Rozhovor měsíce: Se senátorem a místopředsedou
TOP 09 Tomášem Czerninem, který vyrůstal
v Krušných horách
Gespräch: Mit dem Senator und dem stellvertretender
Vorsitzenden der Partei TOP 09 Tomáš Czernin, der
im Erzgebirge aufgewachsen ist ................................18
Z naší přírody: Ryby krušnohorských vod
Aus unserer Natur: Fische in Erzgebirgsgewässern...20
Historie: Stoleté výročí vzniku fi rmy BLEX (2. část)
Geschichte: Das hundertjährige Jubiläum der
Gründung der Firma Blex (2. Teil)...........................24
Sport: Sto let fotbalu v Nejdku a 20 let novodobého
stadionu na Limnici
Sport: Hundert Jahre des Fußballs in Nejdek und 20
Jahre des neuen Stadions Limnice ............................27
Historie: Obyvatelstvo na Nejdecku po druhé světové
válce (4. díl)
Geschichte: Die Bevölkerung in dem Gebiet um
Nejdek nach dem II. Weltkrieg (4. Teil).....................28
Boží Dar: Horská výzva v srdci Krušných hor
Boží Dar: „Horská výzva“ im Herzen des
Erzgebirges …………..31
Recept měsíce: Luční polévka
Rezept des Monats: Wiesensuppe..............................32