prosinec 2011

Celé číslo ke stažení ikona 2.48MB

prosinec 2011

Z obsahu čísla:

Krušnohorský manifest – lidé čtěte

Vážení horalé a přátelé Krušných hor,

naším měsíčníkem chceme vytvořit prostor pro obyvatele horských obcí k výměně informací, názorů a zkušeností ze života na horách. Naším cílem je přispět k oslavě krásy zdejšího prostředí, k šíření pospolitosti, soudržnosti a vědomí spoluodpovědnosti za podmínky místního soužití. Budeme rádi, když publikované texty vyvolají diskusi ke konkrétním problémům obcí a jejich obyvatel, aby vzájemná informovanost přispěla k co nejlepším řešením, nebo alespoň zabránila zbytečným chybám. Dobrá diagnóza je předpokladem úspěšného léčení. Naší ambicí je glosování kvality kulturního a společenského života takév širších souvislostech. Především však chceme nabízet dobré zprávy, co se kde podařilo, aby nezapadlo to, co je hodné následování, co z nedoceněných událostí nebo myšlenek je inspirací či povzbuzením pro nás a může být i pro naše čtenáře.

Víme, že nic není zadarmo – chceme-li být závislí jen na vlastním přesvědčení, musíme si na sebe vydělat prodejem našeho měsíčníku alespoň za cenu provozních nákladů na papír a na tisk, zatím tedy bez nároků na autorské honoráře pro nás a pro naše dopisovatele. Nabízíme však mnohem víc, totiž radost ze společné práce. Chceme čtenáře, dopisovatele, další členy redakční rady, distributory a inzerenty postupně přesvědčovat, že má smysl chodit s kůží na trh a snažit se věci trpělivě a s pokorou měnit k lepšímu. Přitom si myslíme, že se to dá dělat s radostí, odlehčeně i humorně, aby to všechny zúčastněné také bavilo.

K účasti na díle zveme co nejsrdečněji všechny horaly a přátele Krušných hor. Nyní hledáme zejména další členy redakční rady a distributory, ochotné se podílet na obsahu a prodeji měsíčníku. Rozlišujeme podnikatelskou odpovědnost vydavatele od odpovědnosti redakční rady za profil a za publikované texty a obrázky. Nezávislost redakční rady garantuje vydavatel jmenováním členů rady. Vyzýváme odborníky se zkušeností z publikační činnosti i sousedy a obyvatele z obcí Horní Blatná, Potůčky, Pernink, Merklín, Pstruží, Abertamy, Boží Dar, Nové Hamry, Vysoká Pec, Rudná, Přebuz, Šindelová a dalších, kontaktujte nás, máte-li chuť spolupracovat v redakční radě a při prodeji měsíčníku. Potřebujeme zájemce ze všech profesí a podnikatele, uvítáme také zájem členů místních samospráv.

Obracíme se na vás, staňte se pravidelnými čtenáři, dopisovateli a distributory našeho měsíčníku, abyste jej mohli doporučit sousedům a kamarádům!

Vaše prozatímní redakční rada JK + LL + PM