červen 2019

červen 2019

Z obsahu čísla:

Sport: Oslavy 100 let fotbalu v Nejdku
Sport: In Nejdek hat man das 100 jährige Jubiläum
des Fussball gefeiert.................................................5
Ze společnosti a kultury: Zahájení lázeňské sezony
v Jáchymově
Kultur und Gesellschaft: Eröffnung der neuen
Kursaison in Jáchymov............................................... 6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region........................8
Ze společnosti a kultury: Divadlo KOPEC s další
premiérou
Kultur und Gesellschaft: Theater Kopec hat eine
weitere Premiere hinter sich....................................9
Téma Luftu: Pověsti a historická vyprávění ze
západního Krušnohoří: Vysoký kámen
Thema: Sagen und historische Geschichten aus dem
Westerzgebirge: Hoher Stein...................................... 10
Z naší přírody: Malé včelí ohlédnutí
Aus unserer Natur: Eine kleine Bienengeschichte...12
Aktuality: Dětský den v Abertamech se vydařil
Aktualität: Der Kindertag in Abertamy ist gut
gelungen....................................................................14
Sport: Merklínský duatlon 2019
Sport: Duathlon 2019 in Merklín.............................15
Historie: Nejdecké hospody, hostince a výčepy (3. díl)
Geschichte: Die Kneipen, Wirtshäuser und
Schenken in Nejdek (3. Teil).....................................16
Historie: Stoleté výročí vzniku firmy BLEX (1. část)
Geschichte: Das hundertjährige Jubiläum der
Gründung der Firma Blex (1. Teil)..........................18
Historie: Obyvatelstvo na Nejdecku po druhé světové
válce (3. díl)
Geschichte: Die Bevölkerung in dem Gebiet um
Nejdek nach dem II. Weltkrieg (3. Teil)....................21
Historie: Proslulé české sklo má kořeny v Krušných
horách (dokončení)
Geschichte: Berühmtes tschechisches Glas hat seine
Wurzeln im Erzgebirge (Schluss)w...........................24
Z naší přírody: Rudní bohatství Krušných hor –
kobalt, nikl, vizmut (dokončení)
Aus unserer Natur: Der Erzreichtum des
Erzgebirges – Kobalt, Nickel, Wismut (Schluss).....27
Boží Dar: Na slovíčko se štajgry štoly Johannes
Boží Dar: Wörtchen mit den Steigern des Stollen
Johannes...................................................................29
Aktuality: Páté německo-české cyklistické setkání
na Karlově stezce
Aktualität: 5. Deutsch-tschechisches Radlerfest auf
der „Karlsroute".......................................................30
Zaručené počasí: Poslední dny jara a začátek léta
Das Wetter: Die letzten Tage des Frühjahres und der
Sommeranfang..........................................................31
Recept měsíce: Lívance
Rezept des Monats: Die Fladen...............................32