květen 2019

květen 2019

Z obsahu čísla:

Historie: Počasí v šestnáctém století
Geschichte: Das Wetter im 16. Jahrhundert ...........4
Z naší přírody: Rýžovnické provozy v povodí říčky Černá
Aus unserer Natur: Seifenbetriebe im Flussgebiet
des Flüsschen Černá ...............................................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region .......................8
Téma Luftu: Pověsti a historická vyprávění ze
západního Krušnohoří: Dezertérem ze synovské lásky
Thema: Sagen und historische Geschichten aus dem
Westerzgebirge: Deserteur aus Sohnesliebe ...........9
Aktuality: Pietní akt Jáchymovské peklo bude
v Jáchymově již potřicáté
Aktualität: Gedenkakt Joachimsthaler Hölle wird in
Jáchymov schon zum dreißigsten Mal begangen ....10
Sport: Úvod letní sezony a pět medailí z Eduardu
Sport: Anfang der neuer Saison und fünf Medaillen
aus Eduard ...............................................................14
Aktuality: Nový Saunový svět v Lázeňském centru
Agricola
Aktualität: Neuer Saunawelt in Aquazentrum
Agricola ...................................................................15
Historie: Proslulé české sklo má kořeny v Krušných
horách
Geschichte: Berühmtes tschechisches Glas hat seine
Wurzeln im Erzgebirge ............................................16
Historie: Obyvatelstvo na Nejdecku po druhé světové
válce (2. díl)
Geschichte: Die Bevölkerung in dem Gebiet um
Nejdek nach dem II. Weltkrieg (2. Teil ....................19
Aktuality: Obnova starých hrobů na nejdeckém
hřbitově
Aktualität: Die Wiederaufbau der Gräber auf dem
Friedhof in Nejdek ...................................................22
Historie: Pochody smrti a váleční zajatci na Nejdecku
Geschichte: Todesmärsche und Kriegsgefangene in
Nejdek und Umgebung ............................................23
Historie: Nejdecké hospody, hostince a výčepy (2. díl)
Geschichte: Die Kneipen, Wirtshäuser und
Schenken in Nejdek (2.Teil ......................................24
Z naší přírody: Rudní bohatství Krušných hor –
kobalt, nikl, vizmut (1. díl)
Aus unserer Natur: Der Erzreichtum des
Erzgebirges – Kobalt, Nickel, Wismut (1. Teil ........25
Historie: Tovární školství v poválečných letech
na příkladu Nejdecké česárny vlny (dokončení)
Geschichte: Fabrikschulwesen in der Nachkriegszeit
am Beispiel der Wollkämmerei in Nejdek (Schluss) ...28
Z naší přírody: Horská služba a zimní sezona
2018–2019
Aus unserer Natur: Die Bergwacht und Wintersaison
2018–2019 ................................................................29
Boží Dar: Den božídarských maminek
Boží Dar: Der Muttertag in Boží Dar .....................31
Recept měsíce: Pokrmy a nápoje v tradicích a zvycích
Krušnohorců
Rezept des Monats: Die Speisen und Getränke in den
Traditionen und Gewohnheiten der Erzgebirger ..... 32