duben 2019

duben 2019

Z obsahu čísla:

Sport: Letošní úprava lyžařských tras
Sport: Diesjährige Präparierung der Loipen..........4
Tip na výlet: Probouzející se Kyselka
Ausflugstipp: Kyselka wacht langsam auf................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region........................8
Téma Luftu: Pověsti a historická vyprávění ze
západního Krušnohoří: Jak povstala Krásná Lípa
Thema: Sagen und historische Geschichten aus dem
Westerzgebirge: Wie es in Krásná Lípa begann......9
Aktuality: „Draakschenk“ opět ožije
Aktualität: Die „Draakschenk“ wird wieder leben.10
Historie: Nejdecké hospody, hostince a výčepy (1. díl)
Geschichte: Die Kneipen, Wirtshäuser und
Schenken in Nejdek (1. Teil).....................................12
Aktuality: Pivovar Rudohor – do Ostrova se vrací
regionální pivovarství
Aktualität: Die Brauerei Rudohor – nach Ostrov
kehrt regionale Bierbrauerei zurück......................14
Rozhovor: S Petrem Hrachovcem – autorem řezeb
svatých Ambrožů
Gespräch: Mit Petr Hrachovec – dem Autor
von den geschnitzten Hl. Ambrosiusstatuen............16
Historie: Tovární školství v poválečných letech
na příkladu Nejdecké česárny vlny
Geschichte: Fabrikschulwesen in der Nachkriegszeit
am Beispiel der Wollkämmerei in Nejdek................17
Historie: Radiová horečka
Geschichte: Das Radiumfieber................................19
Historie: Obyvatelstvo na Nejdecku
po druhé světové válce (1. díl)
Geschichte: Die Bevölkerung in dem Gebiet um
Nejdek nach dem II. Weltkrieg (1. Teil) ...................22
Hory a lidé: Evelyn Paschola: do Jáchymova se
vždycky ráda vracím
Gebirge und Leute: Evelyn Paschola: Nach
Jáchymov komme ich immer wieder gerne zurück..24
Z naší přírody: Rudní bohatství Krušných hor – měď
(dokončení)
Aus unserer Natur: Der Erzreichtum des
Erzgebirges – Kupfer (Schluss)................................26
Boží Dar: Dámská jízda 2019
Boží Dar: Damenfahrt 2019.....................................29
Sport: LK Slovan Karlovy Vary hodnotil zimní
sezonu
Sport: LK Slovan Karlovy Vary hat
die Wintersaison bewertet........................................30
Zaručené počasí: Zima se definitivně loučí
Das Wetter: Der Winter verabschiedet sich definitiv....31
Recept měsíce: Knedlíky v Krušných horách
Rezept des Monats: Knödel im Erzgebirge..............32