březen 2019

březen 2019

Z obsahu čísla:

Historie: Skákání na lyžích v Krušných horách
Geschichte: Skispringen im Erzgebirge..................... 4
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante
Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region..... 8
Téma Luftu: Pověsti a historická vyprávění
ze západního Krušnohoří: Zkamenělý vůz
u Nových Hamrů
Thema: Sagen und historische Geschichten
aus dem Westerzgebirge: Der versteinerte Wagen
bei Nové Hamry.......................................................... 9
Abertamské noviny: V Abertamech se opět závodilo
na historických lyžích
Aberthamer Zeitung: In Abertamy hat man wieder
auf alten Skiern gekämpft........................................... 10
Ze společnosti a kultury: Masopustní Hroznětín 2019
Kultur und Gesellschaft: Fasching 2019 in Hroznětín.12
Ze společnosti a kultury: Perninský masopust
v dětském provedení
Kultur und Gesellschaft: Kinderfasching
in Pernink...............................................................13
Ze společnosti a kultury: Když se v Oberwiesenthalu
zdraví pozdravem „Ski Tamm“
Kultur und Gesellschaft: Wenn Oberwiesenthal
mit „Ski Tamm“ grüßt............................................14
Sport: Aschberglauf aneb návrat do historie,
Bublavská běžka aneb nová tradice
Sport: Aschberglauf oder Rückkehr
in die Geschichte, Bublavská běžka oder
eine neue Tradition................................................15
Z naší přírody: Neznámá tvář Jelení (3. část)
Aus unserer Natur: Das unbekannte Gesicht
der Ortschaft Jelení (3. Teil)..................................16
Rozhovor: S malířem a věrným jáchymovských
pacientem Oscarem Wilhelmusem van Eijkem
Gespräch: Mit dem Maler und einem treuen
Patienten der Bäder in Jáchymov Oscar
Wilhelmus van Eijk.................................................18
Historie: Jáchymovské hospody
Geschichte: Wirtshäuser in Jáchymov...................19
Historie: Radium zachránilo jáchymovské doly
Geschichte: Radium hat den Bergbau in Jáchymov
gerettet...................................................................21
Historie: Obyvatelstvo české národnosti
na Nejdecku v meziválečném období (2. díl)
Geschichte: Die Bevölkerung der tschechischen
Nationalität im Bezirk Neudek
in der Zwischenkriegszeit (2. Teil).........................22
Sport: Biatlonisté z Krušných hor závodili v Jablonci
nad Nisou
Sport: Die Biathleten aus dem Erzgebirge haben
in Jablonec nad Nisou gekämpft............................25
Z naší přírody: Rudní bohatství
Krušných hor – měď (2. část)
Aus unserer Natur: Der Erzreichtum des
Erzgebirges – Kupfer (2. Teil)................................26
Boží Dar: Karlův běh 2019
Boží Dar: Karlslauf 2019.......................................27
Z naší přírody: Vodní dílo Fláje
Aus unserer Natur: Das Wasserwerk Fláje...........28
Recept měsíce: Hornický chléb
Rezept des Monats: Bergmannsbrot......................32