srpen 2018

Celé číslo ke stažení ikona 13.91MB

srpen 2018

Z obsahu čísla:

Téma: Tajná zpráva o Marcebile – Humpelnmannova
proměna v démona
Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla –
Humpelnmanns Umwandlung in einen Dämon .......4
Z naší přírody: Začala revitalizace rašeliniště
v Perninku
Aus unserer Natur: Die Revitalisierung
des Torfmoors in Pernink hat begonnen ..................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur
- und Sportveranstaltungen in der Region ...............8
Ze společnosti a kultury: Šestá hudební slavnost
u památníku Antona Günthera ve Vejprtech
Kultur und Gesellschaft: Das 6. Musikfest
an der Anton-Günther-Ruh in Vejprty ......................9
Tip na výlet: Horská naučná stezka u Potůčků
Ausfl ugstipp: Berglehrpfad bei Potůčky ..................10
Abertamské noviny: Rukavičkářská expozice
a turistické informační centrum v jednom
Aberthamer Zeitung: Die Handshuh-Exposition und
touristisches Infozentrum in einem ..........................11
Z naší přírody: Rudní bohatství Krušných hor
– cín (1. část)
Aus unserer Natur: Erzreichtum des Erzgebirges –
Zinn (1. Teil) .............................................................12
Když se řekne: Cín
Wenn man sagt: Zinn ................................................15
Aktuality: Rekonstrukce železniční trati Johanka
– Krušnohorský Semmering
Aktualität: Rekonstruktion der Eisenbahnstrecke
Johanka – Erzgebirgischer Semmering ...................16
Rozhovor: S reprezentantkou v orientačním běhu
Lenkou Mechlovou
Gespräch: Mit der Repräsentantin im
Orientierungslauf Lenka Mechlová .........................18
Ze společnosti a kultury: Sympozium Významné
ženy Ostrova (Schlackenwerthu)
Kultur und Gesellschaft: Symposium „Bedeutende
Frauen aus Ostrov (Schlackenwerth)“ ....................21
Historie: Hostince v Jelení
Geschichte: Gaststätten einst in Hirschenstand ......22
Historie: Demografi e západního Krušnohoří mezi
dvěma světovými válkami (1. část)
Geschichte: Demographische Situation im
Westerzgebirge zwischen der Weltkriege (1. Teil) ....25
Z naší přírody: Na kole zaniklou kulturní krajinou –
pozvánka na komentované exkurze
Aus unserer Natur: Auf dem Fahrrad durch die
verschwundene Kulturlandschaft – Einladung
zu kommentierten Exkursionen ................................28
Boží Dar: Jaká byla Anenská pouť
Boží Dar: Wie war das St. Annenfest .......................31
Recept měsíce: Sušené ovoce
Rezept des Monats: Trockenobst ..............................32