červenec 2018

Celé číslo ke stažení ikona 7.03MB

červenec 2018

Z obsahu čísla:

Téma: Tajná zpráva o Marcebile – Mlžné estrády
Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla – neblige
Estraden.....................................................................4
Ze společnosti a kultury: Dva z Krušnohoří – výstava
fotografií a dřevořezeb v Nejdku
Kultur und Gesellschaft: Zwei aus dem Erzgebirge
– Austellung mit Fotografien und Holzschnitten in
Nejdek.......................................................................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region.........................8
Ze společnosti a kultury: Kontinuita & řemeslo
v Muzeu Karlovy Vary
Kultur und Gesellschaft: Kontinuität und Handwerk
im Museum Karlovy Vary..........................................9
Tip na výlet: Přírodní koupaliště v západních
Krušných horách
Ausflugstipp: Freibäder im Westerzgebirge .............11
Aktuality: Čtvrtá procházka po staré poutní cestě
na Mariánskou
Aktualität: Vierter Spaziergang auf der alten
Wallfahrtsstrecke nach Mariánská............................12
Aktuality: Návrat piva na Ryžovnu
Aktualität: Die Rückkehr des Bieres nach Ryžovna..13
Ze společnosti a kultury: Přísečnice žije!
Kultur und Gesellschaft: Preßnitz lebt!....................14
Sport: Stoneman Miriquidi Road: nová trasa pro cyklisty
Sport: Stoneman Miriquidi Road: Neue Route für die
Radfahrer..................................................................15
Rozhovor: S Liborem Čihákem ml., krušnohorským
fotografem
Gespräch: Mit Libor Čihák Jr., dem
Erzgebirgsfotografen................................................16
Historie: 70 let krajanského periodika Neudeker
Heimatbrief
Geschichte: 70 Jahre Neudeker Heimatbrief............18
Tip na výlet: Naučná stezka Antona Günthera
Ausflugstipp: Anton Günther Lehrpfad.....................21
Aktuality: Sedmý Hřebečenský montánní výšlap
Aktualität: 7. Hengstererbener Montanwanderung..23
Historie: Bernov, sociálně demokratická obec
Geschichte: Bernov, eine sozialdemokratische
Gemeinde..................................................................24
Jáchymov: Červen v Jáchymově
Jáchymov: Der Juni in Jáchymov.............................27
Abertamské noviny: Abertamská pouť 2018
Aberthamer Zeitung: Aberthamer Fest 2018............28
Boží Dar: Pozvánka na Anenskou pouť
Boží Dar: Einladung zum St. Annen Fest.................29
Aktuality: Setkání rodáků z Jelení
Aktualität: Hirschenstander Treffen 2018.................30
Zaručené počasí: Jaro, nebo léto?
Das Wetter: Frühling oder Sommer?........................31
Recept měsíce: Krkonošské kyselo
Rezept des Monats: Riesengebirgssauersuppe.........32