květen 2018

Celé číslo ke stažení ikona 12.97MB

květen 2018

Z obsahu čísla:

Téma: Tajná zpráva o Marcebile
– signály od Červené jámy
Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla
– Signale von der Roten Grube ..................................4
Z naší přírody: Tisovec
– nová přírodní památka na Kraslicku
Aus unserer Natur: Tisovec
– Neues Naturdenkmal bei Kraslice ...........................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kulturund
Sportveranstaltungen in der Region ...................8
Ze společnosti a kultury: Patnácté evropské setkání
na Velkém Špičáku
Kultur und Gesellschaft: 15. Europatreffen
auf dem Velký Špičák ..................................................9
Tip na výlet: Na třešně pod Plešivec
Ausfl ugstipp: Kirschen aufl esen auf dem Kaff .........10
Sport: Pokoř horu a staň se králem Auersbergu!
Sport: Bezwinge den Berg und werde
zum Auersbergkönig! ...............................................12
Ze společnosti a kultury: Nejdečtí hasiči slavili
Kultur und Gesellschaft: Die Freiwillige Feuerwehr
in Nejdek hat gefeiert ...............................................13
Sport: Zhodnocení běžkařské sezony 2017/2018
Sport: Bewertung der Wintersaison 2017/2018 .......14
Historie: Blatenský vrch:
od horské chaty ke sportovnímu hotelu
Geschichte: Blatenský vrch: Von der Schutzhütte
zum Sporthotel .........................................................16
Historie: Zajímavosti ze sčítání lidu v roce 1910
Geschichte: Interessante Daten von
der Volkszählung im Jahr 1910 ................................17
Rozhovor: S Tomášem Malým a Martinem
Rojovským, průvodci ve štole Johannes na Zlatém Kopci
Gespräch: Mit Tomáš Malý und Martin Rojovský,
den Führern im Stollen Johannes
in Zlatý Kopec ..........................................................18
Historie: Počátky a další rozvoj jáchymovských lázní
Geschichte: Beginn und weitere Entwicklung
der Bäder in Jáchymov ............................................21
Z naší přírody: Rudní bohatství Krušných hor –
stříbro (dokončení)
Aus unserer Natur: Erzreichtum des Erzgebirges –
das Silber (Ende) ......................................................24
Aktuality: Lesy v okolí Jelení díky
nadšencům výrazně prokoukly
Aktualität: Die Wälder in der Umgebung
von Jelení sind dank Enthusiasten wieder sauber ...27
Ze společnosti a kultury:
Putovní výstava Má vlast v Jáchymově
Kultur und Gesellschaft: Wanderausstellung
„Meine Heimat“ in Jáchymov .................................27
Sport: Hroznatův běh
Sport: Hroznata Lauf ...............................................29
Recept měsíce: Zelné šneky
Rezept des Monats: Kohlschnecken .........................30
Boží Dar: Práce na Cínové stezce opět v plném proudu
Boží Dar: Arbeit an dem Zinnweg geht
wieder los .................................................................31
Zaručené počasí: Co letos dokázal pyl
Das Wetter: Was haben die Pollen heuer
alles geschafft ...........................................................32